Trots att många företagare jobbar mycket och upplever en hög arbetsbelastning, känner de flesta en hög grad av välbefinnande och tillfredsställelse i livet.

– Frihet och att få bestämma själv, det stora engagemanget i företagandet och vissa personlighetsdrag är viktiga förklaringar till varför företagare mår bra. Ett lönsamt företag påverkar också välbefinnandet positivt, men nöjdhet med arbetstiden är viktigare, säger René Bongard, Företagarnas statistiker och en av författarna till rapporten.

Som företagare kan du i stor utsträckning påverka din arbetssituation – hur mycket eller lite du jobbar, var du jobbar och när. Det är denna frihet som för de flesta leder till en högre grad av upplevd lycka. Företagare utan anställda är generellt mer lyckliga och nöjda än de kollegor som har anställda i sitt företag. En av orsakerna till detta är att en stor del av friheten ”försvinner” när du anställer personal. Som arbetsgivare har du också en större press att både vara närvarande och att företaget ska generera en viss tillväxt.

Några andra intressanta fakta om företagare som kommit fram i rapporten är:

  • äldre företagare mår bättre än yngre
  • företagare är mest nöjda med familj/nära relationer och minst nöjda med sin hälsa
  • företagare upplever störst glädje i stunder med kundkontakt
  • företagare som spenderar mycket tid på administration och kontakt med myndigheter mår generellt sämre än de som spenderar mindre tid på dessa aktiviteter
  • majoriteten av företagarna jobbar mer än 40 timmar i veckan
  • hög omsättning är inte kopplat till högre välbefinnande, det är däremot lönsamhet