Sanningen är dock att den absoluta majoriteten av svenskt näringsliv består av små och medelstora företag. Dessa kommer inte att bli hjälpta av de åtgärder som nu ligger på bordet. Srf konsulternas medlemmar hjälper dagligen 330 000 svenska företag med ekonomi och löner och vet exakt hur dystert läget är. Coronakrisen har skapat stora utmaningar för både enskilda företag och näringslivet samt för hela samhällsekonomin.

– Hur du löser problemen idag kommer att påverka företaget under lång tid framöver. Ett av de bästa råden är att inte försöka lösa allt själv utan ta hjälp av en kompetent rådgivare, förslagsvis en Auktoriserad Redovisningskonsult, för att hitta olika alternativ och vad som är bäst för just ditt företag. Själv är inte bäste dräng i nuläget, säger Roland Sigbladh, Förbundsdirektör Srf konsulterna.

De mest aktuella problemen rör företagens likviditet som snabbt tar slut när affärerna stannar upp. Srf konsulternas expert och branschansvarig för redovisning, Mikael Carlson, har listat de sex snabbaste åtgärderna som en företagare kan vidta för att rädda sitt företag:

1. Låt företaget gå i ide – ställ in allt som inte krävs för daglig verksamhet
 Konferenser, annonsering, investeringar

2. Ta kontakt med stora likviditetsflöden – förhandla, dela upp och förskjut kostnader
– Hyreskostnader, amorteringar, leverantörer

3. Omvandla kapital till likviditet
– Frigör placeringar, belåna kundfordringar, sale and lease back

4. Anstånd hos myndigheter
– Det kommer nya möjligheter att få anstånd med skatter och få tillbaka redan gjorda skatteinbetalningar

5. Begränsa personalkostnaderna
– Förhandla internt, avstå bonus, korttidspermitteringar

6. Ensam är inte stark
– Ta hjälp av en Auktoriserad Redovisningskonsult eller Lönekonsult som bollplank för företagets utveckling och överlevnad.

 


För mer information och uttalanden, vänligen kontakta

Mikael Carlson,
Branschansvarig Redovisning Srf konsulterna
,
Telefon: 070-837 63 75
E-post: mikael.carlson@srfkonsult.se

Roland Sigbladh,
Förbundsdirektör Srf konsulterna,
Telefon: 072-211 08 22
E-post: roland.sigbladh@srfkonsult.se