Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt. Nya digitala lösningar påverkar tjänsteutbudet som kommer att bli mer homogent. Så vad är det då du ska konkurrera med som får just dig och din byrå att sticka ut?

De digitala tjänsterna blir fler och fler och arbetsuppgifterna förändras i snabb takt. Att hänga med i utvecklingstakten blir en nödvändighet, både för att attrahera nya kunder men också för att effektivisera det egna arbetet. Samtidigt blir de flesta leverantörer av redovisnings- och lönetjänster allt mer homogena. För att fortsätta vara en attraktiv samarbetspartner och för att kunna locka nya kunder såväl som nya medarbetare är det ett antal förmågor du bör utveckla.

Din kommunikationsförmåga kommer att bli en allt viktigare pusselbit i konkurrensen om kunder och medarbetare. När den lokala närvaron inte längre har någon större betydelse gäller det att ändå måna om sina kunder med en personlig och hög servicenivå och skapa förtroende genom andra kontaktvägar än det fysiska mötet. Ledarskapet sätts på prov när kraven på medarbetarna ökar. Att dagligen prestera och jobba effektivt är mentalt tufft, för att dina medarbetare ska trivas och utvecklas måste förväntningarna vara uttalade och målen tydliga.

Det kommer också att bli allt viktigare med ett strategiskt och kritiskt tänkande. Vilken är vår verklighet idag och hur kommer den att se ut imorgon är frågor man bör ställa sig. När utvecklingen går i rasande takt måste man vara förutseende för att inte halka efter. Den digitala utvecklingen har gjort redovisnings- och lönebranschen mer effektiv och därmed också lönsammare. Enahanda, enkla och tidskrävande uppgifter sköts med automatik men därmed inte sagt att det går att luta sig tillbaka. Nästa utmaning består i att odla de förmågor som den artificiella intelligensen ännu inte klarar.

Text: Tina Sjöström

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer
Tillbaka till startsidan