De digitala tjänsterna blir fler och fler och arbetsuppgifterna förändras i snabb takt. Att hänga med i utvecklingstakten blir en nödvändighet, både för att attrahera nya kunder men också för att effektivisera det egna arbetet. Samtidigt blir de flesta leverantörer av redovisnings- och lönetjänster allt mer homogena. För att fortsätta vara en attraktiv samarbetspartner och för att kunna locka nya kunder såväl som nya medarbetare är det ett antal förmågor du bör utveckla.

Din kommunikationsförmåga kommer att bli en allt viktigare pusselbit i konkurrensen om kunder och medarbetare. När den lokala närvaron inte längre har någon större betydelse gäller det att ändå måna om sina kunder med en personlig och hög servicenivå och skapa förtroende genom andra kontaktvägar än det fysiska mötet. Ledarskapet sätts på prov när kraven på medarbetarna ökar. Att dagligen prestera och jobba effektivt är mentalt tufft, för att dina medarbetare ska trivas och utvecklas måste förväntningarna vara uttalade och målen tydliga.

Det kommer också att bli allt viktigare med ett strategiskt och kritiskt tänkande. Vilken är vår verklighet idag och hur kommer den att se ut imorgon är frågor man bör ställa sig. När utvecklingen går i rasande takt måste man vara förutseende för att inte halka efter. Den digitala utvecklingen har gjort redovisnings- och lönebranschen mer effektiv och därmed också lönsammare. Enahanda, enkla och tidskrävande uppgifter sköts med automatik men därmed inte sagt att det går att luta sig tillbaka. Nästa utmaning består i att odla de förmågor som den artificiella intelligensen ännu inte klarar.