Skatteverket har fattat ett policybeslut om att inte påföra förseningsavgift för de deklarationer som omfattas av byråanstånd om deklarationen lämnas innan den 15 juli 2020.

Denna information fick Srf konsulterna idag den 5 maj vid ett möte med Skatteverket. För deklarationer som lämnas efter den 15 juli 2020 kommer frågan om förseningsavgift att prövas i varje enskilt fall. I det fall förseningen beror på den rådande situationen av coronavisrus och detta kan göras antagligt kan befrielse från förseningsavgift bli aktuell även om deklarationen lämnas efter den 15 juli.

Denna respit kommer att ge branschen ökad förutsättning att hålla fortsatt hög kvalitet i leveransen till kundföretagen och i det material som lämnas in till Skatteverket.

Allt om coronapandemins effekter som påverkar dig i din yrkesroll hittar du på srfkonsult.se. Där kan du också chatta och skicka frågor till oss.