Syftet med det så kallade ingångsavdraget är minska arbetsgivaravgifterna för personer som ännu inte tagit sig in på arbetsmarknaden så att dessa personer blir mer attraktiva att anställa. Den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer att gälla lön och andra ersättningar upp till 23 500 kr per månad. Framför allt är det unga personer som saknar högre utbildning som kommer att omfattas av ingångsavdraget, men även långtidsarbetslösa och nyanlända med uppehållstillstånd.

Sänkningen av arbetsgivaravgiften innebär att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för personer som beviljas ingångsavdrag.

Förslaget föreslås träda ikraft den 1 juli 2020 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 30 juni 2020.

Källa: Regeringen