I Sverige ligger gränsvärdet för att slippa revision på en låg nivå. Dessa gränsvärden är tre miljoner i omsättning, 1,5 miljoner i balansomslutning och tre anställda. Det aktiebolag som inte överstiger minst två av kraven behöver alltså ingen revision. I Norge handlar det om att inte överstiga fem miljoner i omsättning, 20 miljoner i balansomslutning och 10 anställda.

I den norska regeringens programförklaring finns ett förslag att för de bolag som anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult ska gränsvärdena höjas ytterligare. Till vilken nivå och när detta ska träda i kraft är dock inte bestämt. Eftersom näringslivet i Norge, precis som här i Sverige, till största del består av små och medelstora företag vill regeringen med detta förslag stimulera tillväxt och utveckling genom minskad byråkrati. Man anser också att en höjning av gränsvärdena skulle stimulera till att fler vill starta företag. ”Statens behov av kontroll måste harmonisera bättre med näringslivets behov av förenkling” heter det bland annat.

– Det här förslaget är ett stort erkännande till yrkeskåren Auktoriserade Redovisningskonsulter och det goda kvalitetsarbete som redovisningsbranschen har gjort i många år, säger Christine Lundberg Larsen som är vd vid Regnskap Norge, som organiserar de auktoriserade redovisningskonsulterna.

I Sverige är det många som anser att gränserna är alldeles för lågt satta och att vi borde höja dem här också. Eric de Basso är Auktoriserad Redovisningskonsult och säger så här:

– Min uppfattning är att Sverige borde ha samma regelverk som i Norge eller efterlikna andra EU-länder. Under en övergångsperiod tycker jag att gränsvärdena kunde sättas till åtta miljoner i omsättning, sex miljoner i balansomslutning och högst åtta anställda. Vi borde då också ställa kravet att redovisningen sköts av en Auktoriserad Redovisningskonsult för att säkerställa en kvalitetssäkrad redovisning. Jag tycker att nuvarande gränsvärden är ogenomtänkta och mer liknar en kompromiss för att sysselsätta en viss yrkeskår. Jämfört med andra EU-länder har Sverige halkat efter rejält. Dagens gränsvärden skapar inte en rättvisande bild av den leveranssäkerhet och kvalitet som en Auktoriserad Redovisningskonsult erbjuder.