På uppdrag av regeringen har MYH analyserat marknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan. Där framgår att efterfrågan på kvalificerad kompetens inom både redovisning och lön är fortsatt stor. Den genomgående trenden är att Artificiell intelligens (AI) kan utföra mer och mer av standardiserade och repetitiva arbetsuppgifter. Därmed behövs inte den kompetensen hos personalen på samma sätt som tidigare. Fokus läggs i stället på sälj, kundmötet, konsultation och dataanalys.

Redovisningskonsultens roll mer konsultativ

På redovisningsområdet sker fortsatt digitalisering och automatisering, vilket leder till att yrkesrollen redovisningskonsult blir mer och mer konsultativ. Redovisningsbranschen går också mot att bli mer renodlad inom just redovisning när flera stora revisionsbyråer sålt av redovisningsdelen av bolagen.

Enligt arbetsmarknadsekonom Li Jansson, som analyserar hur arbetsmarknad och arbete förändras, tillkommer många jobb för ekonomer. Hon menar att digitaliseringen leder till ökat företagande och att behoven av exempelvis redovisningsekonomer därför kan tänkas öka.

En undersökning av programvaruleverantören Visma från januari i år, som bygger på enkätsvar från fler än 3 000 redovisningskonsulter, visar att var tredje redovisningsbyrå i Sverige lägger mer tid på rådgivning idag än de gjorde för bara två år sedan.

Kvalificerad kompetens inom lönehantering efterfrågas

Löneområdet blir alltmer automatiserat och även yrkesrollen lönekonsult blir alltmer konsultativ. En alltmer komplex löneprocess i kombination med mer omfattande lagar och regler på löneområdet ökar kraven på de yrkesverksamma. Den nya lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) kan också komma att öka efterfrågan på kvalificerad kompetens inom löneområdet.

Högre krav på multikompetens

En analys är att ekonomer som förut bara konkurrerade med varandra om arbetstillfällen nu även konkurrerar med andra yrkesgrupper, som till exempel systemvetare, ingenjörer, jurister och IT-specialister. Arbetsgivarna har börjat ställa högre krav på kompetenser som att kommunicera, utöva ledarskap, identifiera problem och hitta lösningar när de rekryterar medarbetare. Det handlar om multikompetens där det är mer fokus på att ekonomer ska ha en akademisk utbildning eller ekonomutbildning med kompletterande kompetenser, som till exempel att kunna arbeta strategiskt med IT-system.