Den nya perioden juli- september för korttidsstöd förutsätter som tidigare att företagen uppfyller villkoren, men de företag som har pågående stöd behöver inte styrka med exempelvis revisoryttrande. Viktigt att tänka på är att det är en ny period som kräver nya avtal. På samma sätt som tidigare går det att fördela arbetstiden inom de avtalade perioderna, men inte när det är ny lagstiftning.

Ett företag kan fördela arbetstimmar enligt avtalad nivå inom för respektive period december 2020 – juni 2021 och juli – september 2021. Det går inte att fördela arbetstimmar mellan exempelvis juni och juli, eftersom ”brytdatum” är månadsskiftet juni och juli. Däremot det går bra att göra det mellan juli och augusti.

Avstämning för de företag som har haft stöd under december 2020 till juni 2021. Detta sker under perioden 1 juli till 28 augusti. I samband med avstämningen begärs en förlängning av stöd för kommande perioder. Kompletteringar kan göras och stöd kan sökas fram till 31 augusti. Även om avtalen inte finns på plats ska företag som har för avsikt att fortsätta med korttidsstödet ange detta vid avstämningen. Eftersom lagstiftningen kommer på plats så pass sent så kan avtalen hanteras retroaktivt fram till den 17 september. För de företag som ansöker för första gången kommer ansökan att kunna göras när Tillväxtverket har anpassat sina system, vilket är beräknat till november. Det är även först i november som handläggning och därmed utbetalningar av stöd kommer att påbörjas.

Stödnivåerna är fortsatt

  • 4 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent
  • 6 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent
  • 7,5 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent
  • 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 80 procent