Srf konsulternas skatteexpert, Mats Brockert, hjälper oss här att både förtydliga och reda ut exakt vad som gäller. Mats har också skrivit en uppskattad artikel i frågan.

Ett tips till dig som kontaktar Försäkringskassan om SGI är att hänvisa till deras Vägledning 2004:5.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen gällande hur periodiseringsfond påverkar SGI?
Att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) påverkas av olika skatterättsliga dispositioner som periodiseringsfond och expansionsfond.

Vad beror missuppfattningen på?
Det kan vara två skäl. Det är lätt att blanda ihop SGI med PGI (pensionsgrundande inkomst) som faktiskt påverkas av dispositionerna. Det kan också bero på en otydlighet från Försäkringskassans personal. Då och då får jag frågor om SGI efter att frågeställaren fått svävande svar från Försäkringskassan.

Kort – vad är det som gäller?
Att skattemässiga dispositioner inte ska påverka SGI har klargjorts i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Det gäller inte bara under coronapandemin utan alltid.

Har Försäkringskassan klart för sig vad som gäller?
Försäkringskassan som myndighet vet mycket väl vad som gäller. Det framgår av deras Vägledning 2004:5.

Finns det liknande missuppfattning gällande hur periodiseringsfond påverkar PGI?
Det är svårt att säga. Eftersom många är vana att söka information på Skatteverkets webbplats är det dock sannolikt att kunskapen är bättre när det gäller PGI.

Har du missat Mats uppskattade artikel om de tillfälliga reglerna för periodiseringsfond samt vad som gäller för SGI och PGI – läs den och få länkarna till hänvisade dokument här >>