Inför det nya året har vi tagit pulsen på ledamöterna i Srf konsulternas styrelse för att få en inblick i vad de tror är branschens största utmaningar på kort och lång sikt.


Katarina Klingspor, ordförande

Vilka är branschens viktigaste utmaningar 2019?
Att förse kunderna med ett konkurrenskraftigt tjänsteerbjudande och tillvarata teknikens möjlighet till effektivare lösningar och processer.

Vilka är branschens utmaningar på lång sikt och hur rustar vi oss inför dessa?
Att gå ifrån att hantera historisk data till att kontinuerligt ha en dialog med kunden för ett proaktivt agerande.

Vilket är ditt bästa tips för verksamma inom redovisning/lön för att möta framtida utmaningar och inte halka efter?
Öka kundvärdet av tjänsten som tillhandahålls. Sätt kundens behov i centrum utgå inte ifrån vilka tjänster du vill erbjuda. Tänk utanför boxen, arbeta tillsammans och våga pröva ny teknik. Utveckla verksamheten kontinuerligt och avveckla det som inte är attraktivt och lönsamt.


Jeanette Isaksson, ledamot

Vilka är branschens viktigaste utmaningar 2019?
Att synliggöra och befästa rollerna/yrkena Auktoriserad Lönekonsult och Auktoriserad Redovisningskonsult i allmänhetens ögon.

Vilka är branschens utmaningar på lång sikt och hur rustar vi oss inför dessa?
Omställningen från ett pappersliv till ett digitalt liv. Ta det steg för steg men se till att du alltid är ett steg på väg.

Vilket är ditt bästa tips för verksamma inom redovisning/lön för att möta framtida utmaningar och inte halka efter?
Följ utvecklingen runt omkring dig inom ditt gebit och ha framförallt god kunskap om dina kunder och deras branschutveckling


Fredrik Waker, ledamot

Vilka är branschens viktigaste utmaningar 2019?
Om du inte redan har gått över till webbaserad programvara och bjudit in kunderna i systemet, så gör det under 2019.

Vilka är branschens utmaningar på lång sikt och hur rustar vi oss inför dessa?
Långsiktigt handlar det om att automatisera så mycket som möjligt och utvecklas i rådgivarrollen.

Framtiden ser ut så att byråerna kommer ha flera kunder. Flera kunder kommer också möjliggöra att funktioner/roller för rådgivning kan skapas. Det vill säga vi kommer att jobba mindre med legala tjänster och mer med tjänster som kunden inte måste ha men som skapar värde till kunden.

Byråerna bör satsa utveckling på hur man får in ny personal i sin verksamhet och hur utvecklingen/karriären kommer se ut för de nya i verksamheten.

Vilket är ditt bästa tips för verksamma inom redovisning/lön för att möta framtida utmaningar och inte halka efter?
Att fortsätta arbetet med automatisering och öka kundbasen. Samtidigt skapa egen förståelse för vad som är tjänster (förutom legala tjänster) som kunden anser skapar värde för dem som ni utför idag. När ni har förstått det, gräv då vidare där samt utveckla prissättningen kring dessa tjänster.


Maria Nordstrand, ledamot

Vilka är branschens viktigaste utmaningar 2019?
AGI och Karensdag på lön. Att regeringen inte är på plats och budgeten inte är klar påverkar oss alla, tror jag.

Vilka är branschens utmaningar på lång sikt och hur rustar vi oss inför dessa?
Att löpande arbete blir automatiserat, vilket innebär att vi måste ändra vårt arbetssätt till att bli mer controllers och arbeta i högre grad med analyser av data och därmed även rådgöra med kunden om detta.

Vilket är ditt bästa tips för verksamma inom redovisning/lön för att möta framtida utmaningar och inte halka efter?
Bli mer intresserade av systemen och vad de kan bidra med. Säkra upp kommunikationen med kunderna oavsett vad frågorna än gäller. Ifrågasätt siffrorna mer än att acceptera att de är som de är.


Frans Blom, ledamot

Vilka är branschens viktigaste utmaningar 2019?
Det är viktigt att Srf konsulternas förbund genom VD och styrelse bedriver lobbyverksamhet gentemot våra statliga myndigheter som i mångt och mycket påverkar vårt dagliga arbete som redovisnings- och lönekonsulter. Det känns också angeläget att Srf konsulterna är med i debatten och berättar på vilket sätt och med vilken effekt arbetet gentemot myndigheter bedrivs.

Vilka är branschens utmaningar på lång sikt och hur rustar vi oss inför dessa?
På sikt kommer mycket av det rutinmässiga bokföringsarbetet att ersättas av algoritmer och AI. I en värld där stor del av kommunikationen styrs av datorer tror jag det är väldigt viktigt att redovisnings- och lönekonsulter skapar en tydligare och tätare kommunikation med sina kunder genom fysiska möten. En dator kommer (förhoppningsvis) aldrig att kunna ersätta möten människor emellan. Interaktionen med våra kunder tror jag är nyckeln till framgång i framtiden, alltså rådgivning.

Vilket är ditt bästa tips för verksamma inom redovisning/lön för att möta framtida utmaningar och inte halka efter?
Anamma den nya tekniken, den är här för att stanna! Passa på att frigöra tid från lågdebiterade timmar och jobba mer med att träffa kunderna och hjälpa dem med sina affärer. Rådgivning behöver inte vara så komplicerat som många tror, det räcker oftast med ett enkelt samtal med kunderna för att hitta möjligheter att hjälpa kunderna framåt i sin affär. I det läget blir det bra för båda parter.


David Wengbrand, ledamot

Vilka är branschens viktigaste utmaningar 2019?
Att enas och tillsammans stärka och bygga varumärket samt yrkesrollen.

Vilka är branschens utmaningar på lång sikt och hur rustar vi oss inför dessa?
Hur blir vi relevanta i en allt mer digital värld? Vi behöver ta mer plats och skapa en efterfrågan på våra kringtjänster när bastjänsterna minskar.

Vilket är ditt bästa tips för verksamma inom redovisning/lön för att möta framtida utmaningar och inte halka efter?
Fokusera på processer, inte enbart digitalisering. Det blir för stort för en mindre byrå. Har man rätt struktur och arbetssätt så blir man snabbfotad och kan anpassa sig efter teknikutvecklingen.