Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda de tullnedsättningar EU:s frihandelsavtal ger. Motsvarande värde för exporterande företag är det dubbla.

EU:s frihandelsavtal ger konkurrenskraft till svensk export och skapar ett mervärde för både svenska företag och konsumenter. Fler svenska företag har möjlighet att realisera affärsmöjligheter på internationella marknader. Sverige är en liten ekonomi och beroende av omvärlden. Dessutom finns det en outnyttjad potential i vissa frihandelsavtal som kan ge många företag lägre tullavgifter.

– Utvecklingen pekar på att vår framtida välfärd i ökande utsträckning kommer att avgöras av våra handelsrelationer. Därför är en av regeringens viktigaste handelspolitiska prioriteringar att EU sluter nya frihandelsavtal, vilka kompletterar WTO:s grundläggande avtal, säger EU och handelsminister Ann Linde i ett uttalande.

Beräkningarna visar att svenska exporterande företag använder EU:s frihandelsavtal i hög grad. Så mycket som 78 procent av exporten sker till länder där frihandelsavtal finns. Detta är betydligt högre än för EU-snittet som uppgår till 67 procent.
För svenska importörer är nyttjandegraden ännu högre. I 92 procent av fallen där tullnedsättningar kan utnyttjas vid import så görs detta.

Det finns en outnyttjad potential i frihandelsavtalen – svenska exportföretag går idag miste om närmare en halv miljard kronor där möjligheten till sänkta tullar inte utnyttjas. En stor del av detta underutnyttjande gäller export till stora frihandelspartners som Sydkorea, Marocko och Mexiko.

För importföretagen är det 100 miljoner kronor man idag går miste om i sänkta tullavgifter, per år. Detta betyder i slutänden ett högre pris för tillverkningsindustrin och konsumenten. Störst andel outnyttjade tullnedsättningar till Sverige återfinns i importen från Sydkorea och Schweiz.

Text: Tina Sjöström

Källa: regeringen.se

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer
Tillbaka till startsidan