Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

GDPR – svensk hantering

Kollektivavtalen får en stor inverkan på implementeringen av GDPR enligt det förslag som regeringen har lagt fram i nya dataskyddslagen. Srf konsulterna lyfter i sitt remissvar behovet av en transparens kring kollektivavtal, vikten av att uppförandekoder och behovet av tydliga riktlinjer i den praktiska hanteringen av lagen.

Personuppgiftshantering berör alla och området som GDPR täcker är stort. De nya reglerna gäller omgående från ikraftträdandet, samtidigt i hela EU. Även om GDPR är direkt tillämplig i Sverige så ges utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Den svenska lagstiftningen kommer att kompletteras med dataskyddslagen, ett resultat av Dataskyddsutredningens arbete kring den svenska hanteringen av GDPR. Dataskyddsutredningens ambition med den nya dataskyddslagen har varit att den personuppgiftsbehandling som är tillåten i dag i möjligaste mån ska kunna fortsätta. Men givetvis medför lagen förändringar.

I den nya dataskyddslagen anses att grunden för behandlingen av personuppgifter, även avseende oorganiserade arbetstagare, principiellt bör kunna vara fastställd i enlighet med svensk rätt genom kollektivavtal. I Sverige fanns 668 olika kollektivavtal enligt Medlingsinstitutets årsrapport för 2016. Nio av tio arbetstagare i Sverige omfattas av kollektivavtal trots att det inte finns någon lag om att kollektivavtalen ska vara tillgängliga för alla. Kollektivavtalen skiljer sig åt i varierande omfattning och utvecklingen av antalet kollektivavtal har medfört en komplex hantering för många arbetsgivare. Srf konsulterna har i sitt remissvar tryckt på att kollektivavtalen måste de bli allmänt tillgängliga om det är där som personuppgiftsbehandlingen ska hanteras. Dessutom anser Srf konsulterna att det förslag som finns angående uppförandekoder ska genomföras. En uppförandekod är en branschöverenskommelse för hur personuppgifter ska hanteras inom en särskild bransch. Därför tycker Srf konsulterna att uppförandekod borde jämställas med kollektivavtal som grund för behandling av personuppgifter. I förslaget till ny dataskyddslag finns inte det stöd som behövs för den praktiska hanteringen av t ex minnesanteckningar och Srf konsulterna lyfter behovet att tydliga riktlinjer tas fram av ansvarig myndighet för gränsdragningar och förtydliganden.

Srf konsulterna lämnade in ett remissvar som tagits fram genom ett arbete i Srf Lönsam. Srf Lönsam är en samverkan mellan Srf konsulterna och Sveriges ledande lönesystemleverantörer; Aditro Enterprise AB, Agrando AB, Bluegarden AB, Caspeco AB, Cloudator AB, DataVara AB, Fortnox AB, Flex Applications AB, Hogia Professional Services AB, HRM Software AB, Kontek Lön AB, Nmbrs Sweden AB, Softone Sverige AB, Unit4 AB, SAP Svenska AB, Visma Enterprise AB, Visma Spcs AB. Srf Lönsam har arbetat nära Skatteverket i frågan kring Arbetsgivardeklaration på individnivå, tagit fram en gemensam standard för lönearter, och för dialog med andra viktiga intressenter kring lön såsom Fora, SCB, Collectum, Datainspektionen, Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Remissvaret hittar du här >>

Zennie-SjolundText: Zennie Sjölund,
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer
Tillbaka till startsidan