Tidningen Konsulten
Måndag 19 Mars 2018

GDPR – svensk hantering

Kollektivavtalen får en stor inverkan på implementeringen av GDPR enligt det förslag som regeringen har lagt fram i nya dataskyddslagen. Srf konsulterna lyfter i sitt remissvar behovet av en transparens kring kollektivavtal, vikten av att uppförandekoder och behovet av tydliga riktlinjer i den praktiska hanteringen av lagen.

Personuppgiftshantering berör alla och området som GDPR täcker är stort. De nya reglerna gäller omgående från ikraftträdandet, samtidigt i hela EU. Även om GDPR är direkt tillämplig i Sverige så ges utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Den svenska lagstiftningen kommer att kompletteras med dataskyddslagen, ett resultat av Dataskyddsutredningens arbete kring den svenska hanteringen av GDPR. Dataskyddsutredningens ambition med den nya dataskyddslagen har varit att den personuppgiftsbehandling som är tillåten i dag i möjligaste mån ska kunna fortsätta. Men givetvis medför lagen förändringar.

I den nya dataskyddslagen anses att grunden för behandlingen av personuppgifter, även avseende oorganiserade arbetstagare, principiellt bör kunna vara fastställd i enlighet med svensk rätt genom kollektivavtal. I Sverige fanns 668 olika kollektivavtal enligt Medlingsinstitutets årsrapport för 2016. Nio av tio arbetstagare i Sverige omfattas av kollektivavtal trots att det inte finns någon lag om att kollektivavtalen ska vara tillgängliga för alla. Kollektivavtalen skiljer sig åt i varierande omfattning och utvecklingen av antalet kollektivavtal har medfört en komplex hantering för många arbetsgivare. Srf konsulterna har i sitt remissvar tryckt på att kollektivavtalen måste de bli allmänt tillgängliga om det är där som personuppgiftsbehandlingen ska hanteras. Dessutom anser Srf konsulterna att det förslag som finns angående uppförandekoder ska genomföras. En uppförandekod är en branschöverenskommelse för hur personuppgifter ska hanteras inom en särskild bransch. Därför tycker Srf konsulterna att uppförandekod borde jämställas med kollektivavtal som grund för behandling av personuppgifter. I förslaget till ny dataskyddslag finns inte det stöd som behövs för den praktiska hanteringen av t ex minnesanteckningar och Srf konsulterna lyfter behovet att tydliga riktlinjer tas fram av ansvarig myndighet för gränsdragningar och förtydliganden.

Srf konsulterna lämnade in ett remissvar som tagits fram genom ett arbete i Srf Lönsam. Srf Lönsam är en samverkan mellan Srf konsulterna och Sveriges ledande lönesystemleverantörer; Aditro Enterprise AB, Agrando AB, Bluegarden AB, Caspeco AB, Cloudator AB, DataVara AB, Fortnox AB, Flex Applications AB, Hogia Professional Services AB, HRM Software AB, Kontek Lön AB, Nmbrs Sweden AB, Softone Sverige AB, Unit4 AB, SAP Svenska AB, Visma Enterprise AB, Visma Spcs AB. Srf Lönsam har arbetat nära Skatteverket i frågan kring Arbetsgivardeklaration på individnivå, tagit fram en gemensam standard för lönearter, och för dialog med andra viktiga intressenter kring lön såsom Fora, SCB, Collectum, Datainspektionen, Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Remissvaret hittar du här >>

Zennie-SjolundText: Zennie Sjölund,
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

GPA UK Summit

När Global Payroll Association den 8 mars samlade den brittiska lönebranschen var det i anrika British Royal Institute i... Läs mer

Srf dagarna goes Wallmans

Nu börjar 2018 års upplaga av Srf dagarna ta form. Save the date 26-27 september och boka in dagarna... Läs mer

Profilen: Katrin Westling Palm

Alla vill inte bli betraktade som våra kunder Sedan den 1 november förra året har Skatteverket en ny generaldirektör,... Läs mer

SKATT: Skatteverkets nya syn på friskvårdsbidrag

Skattefriheten för motion- och friskvårdsförmån kan skilja sig åt beroende på om förmånen erbjuds av arbetsgivaren som naturaförmån eller... Läs mer

Ny ägarpartner i LRF Konsult

LRF Konsult är en av Sveriges ledande rådgivnings- och redovisningsbyråer med 75 000 kunder. För att fortsätta ligga i... Läs mer

SKATT: Nya lagar och regler att hålla koll på

Bakgrund Så här en bit in på de nya året ska jag inte ge mig in på att göra... Läs mer

SKATT – Fördjupning med Mats: Ett nytt ifrågasatt ställningstagande från Skatteverket

Det kan många gånger vara svårt att bedöma hur en lagregel ska tolkas. Då kan det vara värdefullt att... Läs mer

Fördjupning: Intäkter vid försäljning av skog

Både Bokföringsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om när avtal om avverkningsrätter ska intäktsredovisas. I denna artikel reder... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Bilia

Här står auktorisationen högt i kurs På Bilias löneavdelning i Malmö är över hälften av medarbetarna auktoriserade lönekonsulter. –... Läs mer

Lyftet: Profilering som synliggör din kompetens

Auktorisationen har på allvar börjat uppmärksammas som en kvalitetsstämpel av näringslivet. Allt fler förstår vikten av att anlita en... Läs mer
Tillbaka till startsidan