Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

GDPR – svensk hantering

Kollektivavtalen får en stor inverkan på implementeringen av GDPR enligt det förslag som regeringen har lagt fram i nya dataskyddslagen. Srf konsulterna lyfter i sitt remissvar behovet av en transparens kring kollektivavtal, vikten av att uppförandekoder och behovet av tydliga riktlinjer i den praktiska hanteringen av lagen.

Personuppgiftshantering berör alla och området som GDPR täcker är stort. De nya reglerna gäller omgående från ikraftträdandet, samtidigt i hela EU. Även om GDPR är direkt tillämplig i Sverige så ges utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Den svenska lagstiftningen kommer att kompletteras med dataskyddslagen, ett resultat av Dataskyddsutredningens arbete kring den svenska hanteringen av GDPR. Dataskyddsutredningens ambition med den nya dataskyddslagen har varit att den personuppgiftsbehandling som är tillåten i dag i möjligaste mån ska kunna fortsätta. Men givetvis medför lagen förändringar.

I den nya dataskyddslagen anses att grunden för behandlingen av personuppgifter, även avseende oorganiserade arbetstagare, principiellt bör kunna vara fastställd i enlighet med svensk rätt genom kollektivavtal. I Sverige fanns 668 olika kollektivavtal enligt Medlingsinstitutets årsrapport för 2016. Nio av tio arbetstagare i Sverige omfattas av kollektivavtal trots att det inte finns någon lag om att kollektivavtalen ska vara tillgängliga för alla. Kollektivavtalen skiljer sig åt i varierande omfattning och utvecklingen av antalet kollektivavtal har medfört en komplex hantering för många arbetsgivare. Srf konsulterna har i sitt remissvar tryckt på att kollektivavtalen måste de bli allmänt tillgängliga om det är där som personuppgiftsbehandlingen ska hanteras. Dessutom anser Srf konsulterna att det förslag som finns angående uppförandekoder ska genomföras. En uppförandekod är en branschöverenskommelse för hur personuppgifter ska hanteras inom en särskild bransch. Därför tycker Srf konsulterna att uppförandekod borde jämställas med kollektivavtal som grund för behandling av personuppgifter. I förslaget till ny dataskyddslag finns inte det stöd som behövs för den praktiska hanteringen av t ex minnesanteckningar och Srf konsulterna lyfter behovet att tydliga riktlinjer tas fram av ansvarig myndighet för gränsdragningar och förtydliganden.

Srf konsulterna lämnade in ett remissvar som tagits fram genom ett arbete i Srf Lönsam. Srf Lönsam är en samverkan mellan Srf konsulterna och Sveriges ledande lönesystemleverantörer; Aditro Enterprise AB, Agrando AB, Bluegarden AB, Caspeco AB, Cloudator AB, DataVara AB, Fortnox AB, Flex Applications AB, Hogia Professional Services AB, HRM Software AB, Kontek Lön AB, Nmbrs Sweden AB, Softone Sverige AB, Unit4 AB, SAP Svenska AB, Visma Enterprise AB, Visma Spcs AB. Srf Lönsam har arbetat nära Skatteverket i frågan kring Arbetsgivardeklaration på individnivå, tagit fram en gemensam standard för lönearter, och för dialog med andra viktiga intressenter kring lön såsom Fora, SCB, Collectum, Datainspektionen, Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Remissvaret hittar du här >>

Zennie-SjolundText: Zennie Sjölund,
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

E-kronan – en framtidsvaluta

Riksbanken har startat ett projekt för att undersöka om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till... Läs mer

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR –... Läs mer

Årets Auktoriserade konsulter 2017 korade

För tredje året delade Srf konsulterna ut utmärkelserna Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Under gårdagens kongressmiddag, i... Läs mer

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer
Tillbaka till startsidan