Tidningen Konsulten
Söndag 17 December 2017

GDPR – svensk hantering

Kollektivavtalen får en stor inverkan på implementeringen av GDPR enligt det förslag som regeringen har lagt fram i nya dataskyddslagen. Srf konsulterna lyfter i sitt remissvar behovet av en transparens kring kollektivavtal, vikten av att uppförandekoder och behovet av tydliga riktlinjer i den praktiska hanteringen av lagen.

Personuppgiftshantering berör alla och området som GDPR täcker är stort. De nya reglerna gäller omgående från ikraftträdandet, samtidigt i hela EU. Även om GDPR är direkt tillämplig i Sverige så ges utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Den svenska lagstiftningen kommer att kompletteras med dataskyddslagen, ett resultat av Dataskyddsutredningens arbete kring den svenska hanteringen av GDPR. Dataskyddsutredningens ambition med den nya dataskyddslagen har varit att den personuppgiftsbehandling som är tillåten i dag i möjligaste mån ska kunna fortsätta. Men givetvis medför lagen förändringar.

I den nya dataskyddslagen anses att grunden för behandlingen av personuppgifter, även avseende oorganiserade arbetstagare, principiellt bör kunna vara fastställd i enlighet med svensk rätt genom kollektivavtal. I Sverige fanns 668 olika kollektivavtal enligt Medlingsinstitutets årsrapport för 2016. Nio av tio arbetstagare i Sverige omfattas av kollektivavtal trots att det inte finns någon lag om att kollektivavtalen ska vara tillgängliga för alla. Kollektivavtalen skiljer sig åt i varierande omfattning och utvecklingen av antalet kollektivavtal har medfört en komplex hantering för många arbetsgivare. Srf konsulterna har i sitt remissvar tryckt på att kollektivavtalen måste de bli allmänt tillgängliga om det är där som personuppgiftsbehandlingen ska hanteras. Dessutom anser Srf konsulterna att det förslag som finns angående uppförandekoder ska genomföras. En uppförandekod är en branschöverenskommelse för hur personuppgifter ska hanteras inom en särskild bransch. Därför tycker Srf konsulterna att uppförandekod borde jämställas med kollektivavtal som grund för behandling av personuppgifter. I förslaget till ny dataskyddslag finns inte det stöd som behövs för den praktiska hanteringen av t ex minnesanteckningar och Srf konsulterna lyfter behovet att tydliga riktlinjer tas fram av ansvarig myndighet för gränsdragningar och förtydliganden.

Srf konsulterna lämnade in ett remissvar som tagits fram genom ett arbete i Srf Lönsam. Srf Lönsam är en samverkan mellan Srf konsulterna och Sveriges ledande lönesystemleverantörer; Aditro Enterprise AB, Agrando AB, Bluegarden AB, Caspeco AB, Cloudator AB, DataVara AB, Fortnox AB, Flex Applications AB, Hogia Professional Services AB, HRM Software AB, Kontek Lön AB, Nmbrs Sweden AB, Softone Sverige AB, Unit4 AB, SAP Svenska AB, Visma Enterprise AB, Visma Spcs AB. Srf Lönsam har arbetat nära Skatteverket i frågan kring Arbetsgivardeklaration på individnivå, tagit fram en gemensam standard för lönearter, och för dialog med andra viktiga intressenter kring lön såsom Fora, SCB, Collectum, Datainspektionen, Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Remissvaret hittar du här >>

Zennie-SjolundText: Zennie Sjölund,
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Pressmeddelande: Näringslivets nya kvalitetskvitto för redovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex är näringslivets nya kvalitetskvitto. Företagare i det svenska näringslivet har god nytta av att kunna... Läs mer

Långa betalningstider drabbar småföretag

För småföretag har betalningstider från stora svenska bolag på uppemot 120 dagar blivit allt vanligare. När inte ens svenska... Läs mer

Efter nyår gäller Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Den 1 januari 2018 börjar Rex att gälla. Inför övergången till den nya svenska branschstandarden har vi tagit fram... Läs mer

Knappt 4 månader kvar – sedan öppnas den digitala dörren

Den 7 december skickade Bolagsverket deras tredje rapport om digital hantering av årsredovisning till Näringsdepartementet. Vad skriver de till... Läs mer

Digital konferens omsätter miljoner

Världens största mötesplats för digitala entreprenörer ligger inte i Silicon Valley utan i – Helsingfors.10-årsjubilerande Slush har blivit en... Läs mer

Ny enklare webb för våra utbildningar

Nu har vi gjort om webbplatsen för våra utbildningar! Vi har en tydligare grafik, bättre sökfunktioner och mer exakta... Läs mer

Småföretagarnas Riksförbund får ny ordförande

Peter Thörn tar steget upp från vice ordförande till tillförordnad ordförande för Småföretagarnas Riksförbund sedan Anne A Marbrandt av... Läs mer

Svensk ordförande i CH International

Vid CH Internationals årliga konferens valdes Martin Karlsson, Ekonomiansvarig AB, till ordförande för det kommande året. Årets konferens hölls... Läs mer

Fler Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

Totalt skrev 39 deltagare senaste Auktorisationsexamen Redovisning varav 29 av dem fick godkänt resultat. Det innebär att 75 procent... Läs mer

​Gemensamma nordiska principer för redovisningsuppdrag

Nordiska principer för redovisningsuppdrag signerades under tisdagen av branschorganisationerna för redovisning och lön i Sverige, Norge och Finland. Ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan