Enligt statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan fick nio av tio som gick ut 2019 jobb efter examen. Några exakta siffror för eleverna som följt utbildningar som leder till jobb inom lön eller redovisning presenteras inte, men av erfarenhet vet man att de är mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

– Ännu mer så under en kris faktiskt. Inte minst nu, med tanke på alla företag som vill ha klarhet i hur de olika stödformerna i coronatider ska hanteras optimalt. De flesta som går YH-utbildningar inom vår sektor hittar jobb. En viktig del av utbildningarna är LIA-perioderna (Lärande i arbete) som ger eleverna möjlighet att omsätta teori i praktik. Under pandemin har LIA varit en utmaning men skolorna, eleverna och företagen har ansträngt sig för att hitta lösningar.

Pandemi eller inte, att investera tid i en YH-student som behöver LIA-praktik kan vara ett bra sätt att hitta sin framtida medarbetare. Så tacka ja till en ansökan eller kontakta din närmaste YH-utbildning, uppmanar Catrine Dahl. YH-utbildningar finns över hela landet. Generellt läser studenterna i 1.5 till 2 år, motsvarande 300–400 YH-poäng.

– Det är viktigt att vi gör det möjligt för studenterna att komma in på arbetsmarknaden, vi har alla ett ansvar för att våra branscher fortsätter att stiga i attraktionskraft och status. Dit hör möjligheten att få ett bra, avancerat arbete. Och går allt bra får vi en framtida kollega, säger Catrine Dahl och avslutar:

– Vi ska också komma ihåg att det är en väldigt bred och god utbildning de får. Utbildningarna är anpassade för att motsvara arbetsmarknadens krav, bland annat genom inspel från oss.

Faktum är att flera lärare som håller kurser i Srf konsulternas regi även är lärare vid YH-skolor. Och hur många Auktoriserade Lönekonsulter eller Auktoriserade Redovisningskonsulter som gått vägen via YH-utbildning är det ingen som vet. Men de är många. Och de blir alltfler. Rätt kompetens är alltid efterfrågad.