Över 100 deltagare med mestadels managerbefattningar bjöds på såväl brittiskt, europeiskt som globalt innehåll. Och givetvis GDPR, General Data Protection Regulation, som debatterades i en paneldebatt med svenskt deltagande.

Att GDPR berör länder såväl inom som utanför EU är tydligt. GPA hade bjudit in representanter med olika infallsvinklar för diskussion; Gustaf Duhs advokat och delägare på Stevens & Boltons LPP med GDPR som specialområde, Joy Hartigan Microsofts globala lönechef, Alison Hendriks International Payroll Professional & Project Manager på Palm House Consulting Limited och från Sverige fanns undertecknad, Zennie Sjölund, på plats. Panelens moderator Harry Hatzipavlidis, Senior Legal Counsel hos ADP höll i trådarna där även publiken kom in med frågeställningar. I panelen debatterades kring lagring, rätten till att bli bortglömd och hur GDPR kan vändas till något positivt. Panelmedlemmarna var överens om att det är en hel del som återstår för att få klarhet i kring hur GDPR ska tillämpas i praktiken och att GDPR kommer att vara en del av vår framtida vardag. Den högaktuella frågan kring Brexit var givetvis något som kom upp, där våra brittiska deltagare ställde frågan om ”if” snarare än ”when” när det kommer till Brexit. Men att GDPR kommer att påverka Storbritannien oavsett hur Theresia May manövrerar den frågan framkom tydligt.

Löneområdet innefattar ständiga förändringar, såväl i Sverige som i resten av världen. GPA hade för dagen samlat en rad experter gällande ny lagstiftning och trender som föreläste i parallella ämnen. Kompetensutveckling och rekrytering såväl som med faktabetonade områden i nio olika block. Bland annat finns det i Storbritannien något som kallas automatic enrolment, vilket innebär avsättningar för pension enligt lag. Detta medför en hel del arbete för arbetsgivarna och ett givet ämne för information som framfördes av Andy Nicholls från TPR. På plats fanns representanter från HMRC, Her Majesty’s Revenue and Customs, den brittiska motsvarigheten till det svenska Skatteverket gällande inbetalningar av skatt och arbetsgivaravgifter, något som görs på ett snarlikt sätt som kommande AGI i Sverige. Felicia Cheek från Hackett Group presenterade deras senaste undersökning kring globala trender inom lön. Dagen avslutades med en högintensiv nyhetstimme med Kate Upkraft som med en touch av brittiskt humor framförde nyheter inom löneområdet.