– Företag som har kvar pappershantering runt betalningar har klart mest jobb att göra inför skiftet. Den hanteringen är inte långsiktigt hållbar ur detta perspektiv heller, menar Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager vid Transformationsprogrammet, som leder övergångsarbetet.

De allra flesta betalningslösningar som finns idag, inklusive Bankgirot, är vidareutvecklingar av 40 – 50 år gamla lösningar. Framtagna i en tid när papper, penna och skrivmaskiner regerade. Med kuvert och postgång därtill. Dagens digitala lösningar parerar de bristerna i stället för att fullt ut utnyttja den nya tekniken.

Hållbara lösningar

– Det är snarast märkligt att de gamla lösningarna fungerat så länge. Med ny betalnings­infrastruktur kan man inte ha ny teknik i ena änden och gammal i den andra, då får man inte en ny, smidigare och säkrare betalningsinfrastruktur,
menar Lars-Åke Edenfeldt och fortsätter:

– I samband med detta kommer bankerna att modernisera sina system, och betalningslösningar, på alla fronter. Sannolikt öppnar det för nya rådgivningstjänster för exempelvis lönekonsulter och redovisningskonsulter för att skapa smidiga och hållbara lösningar för kunderna

Alla banker

Svenska Transformationsprogrammet är en organisation bildad av Svenska Bankföreningen tillsammans med åtta banker, för att underlätta och säkerställa övergången till den nya betalningsinfrastrukturen i Sverige. Programmet har en regelbunden dialog med samtliga banker på den svenska betalmarknaden (över 30 stycken) och programleverantörerna.

Viktiga delar

När det gäller konkreta förändringar för redovisningskonsulter och lönekonsulter saknas inte exempel som påverkar det egna arbetet och kundernas vardag. Lars-Åke Edenfeldt listar de tre viktigaste delarna:

  1. Man kan skicka mycket mer information än tidigare, idag gäller 12 tecken vid kontoinsättning eller kontoöverföring. I framtiden tio gånger så många. Hur vill man utnyttja det på bästa sätt?
  2. Namnet på mottagaren måste vara med när en betalning, exempelvis lönen, skickas.
  3. Arbetsgivare som idag skickar värdeavier till tillfälligt anställda kan inte fortsätta med det, kontonummer och namn krävs.

Snabba cash

En nyhet som förenklar och snabbar upp redovisningen är att överföringen av betalningar kommer att gå mycket snabbare. Idag verkställs uppåt 97 procent av alla betalningar på morgonen. Men först på sen eftermiddag kan mottagaren se dem. Hösten 2023 och framåt kan man se betalningarna redan vid 10-tiden. Mer information finns på Svenska Bankföreningens hemsida: swedishbankers.se, välj ”Framtida betalningar”.