Lali Fjellström föreläser under rubrikerna ”Hållbarhetsredovisning – mycket enklare än det låter” samt ”Redovisningskonsulten – utdöende yrkesroll eller framtida drömjobb?”

Den första punkten berör den nya nordiska standarden för hållbarhetsrapportering, NSRS, som lanserades förra veckan. Dess utformning har Srf konsulterna och Lali Fjellström medverkat till. Under kompetensdagen i Stockholm konstaterade hon bland annat:

– Hållbarhetsfrågan har många likheter med digitaliseringen när den kom i ropet: för den som ser fördelarna och möjligheterna med att jobba så här finns pengar att tjäna. Dels genom att spara in på onödiga kostnader, dels genom att hitta nya affärsmöjligheter som hjälper företagen att vara konkurrenskraftiga och lönsamma även på lång sikt. Det är precis det som är hållbarhet.

I fråga om den framtida yrkesrollen för redovisningskonsulter betonade hon värdet av auktorisation som en kvalitetsstämpel och vikten av att förändras i takt med den nya tekniken:

– Tror vi att vi kan jobba på som förut kommer vi inte att ha jobb i framtiden, när systemen gör allt större del av de traditionella arbetsuppgifterna. Men om vi orkar se de nya möjligheterna, lära oss nya saker och nyttja systemen som verktyg i stället för att låta oss styras av dem, är framtiden ljusare än någonsin. Ju mer som automatiseras i samhället, desto viktigare blir den mänskliga kontakten, den kloka rådgivaren som kan verksamheten och kan se möjligheter till förbättringar och utveckling.