Den 12 december inför Bolagsverket OCR-nummer vid betalningar av registreringsavgifter till bankgiro 5050-0255. Orsaken till det är bland annat för att öka säkerheten för den som betalar.

– Den största förändringen är att den som betalar på något annat sätt än direkt i en av våra e-tjänster när ett ärende skickas in, ska vänta på ett meddelande från oss med OCR-nummer och belopp innan betalning görs, säger Catarina Olsson, kommunikatör hos Bolagsverket.

Betala enkelt via e-tjänsterna

Att betala i Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se samtidigt som ärendet lämnas in är snabbast och enklast. Det kommer att fungera precis som idag och där används redan OCR. Något som kanske inte alla känner till är att du kan betala de flesta ärenden med internetbank eller kort i e-tjänsten ”Betala ett redan inskickat ärende” oavsett om ärendet är inskickat digitalt eller på papper.

Vänta – om inte betalning sker direkt

Från den 12 december ska du som betalar på annat sätt än direkt via e-tjänsterna, vänta på ett meddelande från Bolagsverket med OCR-nummer och belopp innan man betalar. Den kontaktperson som du anger i ärendet kommer få meddelandet om OCR-nummer. Därför är det viktigt att ange rätt kontaktperson och en korrekt e-postadress, eftersom det är viktigt att meddelandet om betalning kommer rätt på en gång.

Läs mer på bolagsverket.se OCR-nummer vid betalningar av registreringsavgifter