Åtgärden ska möjliggöra fler småföretag, är tanken. Genom att sänka kravet på aktiekapitalet hoppas man få fler att satsa på eget företag.

Men baksidan av myntet är att aktiekapitalet fungerar som en säkerhet om bolaget skulle gå i konkurs. Då finns pengar att betala skulder med. Lägre kapitalkrav innebär alltså mindre pengar till eventuella skulder, vilket kan drabba den som har fordringar.

När aktiekapitalet halverades förra gången dubblerades antalet nya aktiebolag i Sverige. Förhoppningen med den nya sänkningen är att den ska få liknande effekter. Men riskerna är denna gång större än tidigare.