Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett drygt år senare, är det runt 100 000 företag, stiftelser och föreningar som ännu inte anmält. Här kan du som redovisningskonsult vara behjälplig.

Enligt ett penningtvättsdirektiv antaget av EU-parlamentet måste alla EU-länder ha ett register över verklig huvudman, en åtgärd för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar företaget eller föreningen. Anmälan görs via en e-tjänst hos Bolagsverket. När lagen om anmälan av verklig huvudman trädde ikraft hade de berörda sex månader på sig att anmäla. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

Av de cirka 700 000 enheter som berörs är det runt 100 000 som ännu inte anmält, trots flera påminnelser från Bolagsverket. De företagsformer där man är sämst på att anmäla är handelsbolag och stiftelser.

Bo Lagerqvist

– Vi kan konstatera att företrädare för aktiebolag och bostadsrättsföreningar överlag har varit duktiga på att anmäla verklig huvudman, säger Bo Lagerqvist, enhetschef på Bolagsverket. Företagare och förvaltare av bostadsrättsföreningar har ofta bra koll och även återkommande kontakter med sin bank. När det gäller handelsbolag tror vi att information lättare hamnar mellan stolarna där, eftersom det är fler än en ägare. Av stiftelserna är det bara 35 procent som anmält. Dessa har vi inte i våra register utan det är länsstyrelsens uppgift att informera dem.

Vad händer med de som ännu inte anmält verklig huvudman?
– Om man inte anmäler kan vi påföra vite, det har vi dock inte gjort än, säger Bo Lagerqvist. Men det som kanske är allvarligare är att man kan få problem mot exempelvis banker. Du kanske inte får leasa en bil, teckna lån eller göra inköp på kredit.

Hur kan en redovisningskonsult hjälpa till?
– De allra flesta gör ju detta själva, men om man inte har en svensk e-legitimation eller är ovan med digitala tjänster så kan en redovisningskonsult vara ombud via fullmakt. Man kan också informera sina kunder om detta som en del i en kvalitetskontroll.

Text: Tina Sjöström

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer
Tillbaka till startsidan