Enligt ett penningtvättsdirektiv antaget av EU-parlamentet måste alla EU-länder ha ett register över verklig huvudman, en åtgärd för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar företaget eller föreningen. Anmälan görs via en e-tjänst hos Bolagsverket. När lagen om anmälan av verklig huvudman trädde ikraft hade de berörda sex månader på sig att anmäla. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

Av de cirka 700 000 enheter som berörs är det runt 100 000 som ännu inte anmält, trots flera påminnelser från Bolagsverket. De företagsformer där man är sämst på att anmäla är handelsbolag och stiftelser.


Bo Lagerqvist

– Vi kan konstatera att företrädare för aktiebolag och bostadsrättsföreningar överlag har varit duktiga på att anmäla verklig huvudman, säger Bo Lagerqvist, enhetschef på Bolagsverket. Företagare och förvaltare av bostadsrättsföreningar har ofta bra koll och även återkommande kontakter med sin bank. När det gäller handelsbolag tror vi att information lättare hamnar mellan stolarna där, eftersom det är fler än en ägare. Av stiftelserna är det bara 35 procent som anmält. Dessa har vi inte i våra register utan det är länsstyrelsens uppgift att informera dem.

Vad händer med de som ännu inte anmält verklig huvudman?
– Om man inte anmäler kan vi påföra vite, det har vi dock inte gjort än, säger Bo Lagerqvist. Men det som kanske är allvarligare är att man kan få problem mot exempelvis banker. Du kanske inte får leasa en bil, teckna lån eller göra inköp på kredit.

Hur kan en redovisningskonsult hjälpa till?
– De allra flesta gör ju detta själva, men om man inte har en svensk e-legitimation eller är ovan med digitala tjänster så kan en redovisningskonsult vara ombud via fullmakt. Man kan också informera sina kunder om detta som en del i en kvalitetskontroll.