Enligt Civilekonomernas senaste löneenkät, som omfattar uppgifter från 11 000 medlemmar, har medellönen för ekonomer ökat med två procent jämfört med föregående år och är nu uppe i 53 977 kr. De som ligger högst i löneligan är de som har titlar som kommunchef, vd och affärsområdeschef. Lägst ersättning har ekonomiassistenter med 28 900 kr och revisorsassistenter med 30 696 kr.

Det finns också skillnader mellan storstäderna och övriga landet. Det förklaras med att det i Stockholm finns många huvudkontor med högavlönade chefer och specialister.

Branschen där medellönen för ekonomer är högst är telekom. Revision kommer först på 10:e plats på listan, skillnaden mellan dessa två branscher är cirka 25 000 kr per månad.

Enligt Civilekonomernas lista på medellönen för några vanliga titlar så tjänar en ekonomichef drygt 64 000 kr per månad och en redovisningschef ca 60 000 kr. För några andra vanliga titlar i redovisnings- och lönebranschen ser medellönen ut så här:

  • Controller i företagsledning: 54 475 kr
  • Controller, ej i företagsledning: 49 320 kr
  • Redovisningsansvarig: 44 972 kr
  • Ekonomiansvarig: 43 286 kr
  • Auktoriserad redovisningskonsult: 39 884 kr
  • Redovisningsekonom: 37 496 kr
  • Revisorsassistent: 30 696 kr
  • Ekonomiassistent: 28 900 kr