Zennie Sjölund, Chef för Sak-avdelningen och Branschansvarig Lön, har ett öga på utvecklingen av nya, digitala betalningslösningar. Det kallas fin-tech, amerikaniserad slang för finansiell teknologi. Exempel ur vardagen är Klarna och Paypal. Och det är ingen slump att Sjölund ägnar ämnet sitt intresse, å medlemmarnas vägnar:

– Som Riksbanken konstaterar ökar intresset för att använda olika kryptovalutor både bland privatpersoner och företag. När en gigantisk aktör som Facebook deltar i planeringen av en digital valuta, tidigare Libra nu Diem, är det bara att inse att den nya finansiella verkligheten är vardag för privatpersoner och snart också för företag, vilket årets Betalningsrapport också understryker.

Pengars värde

Sveriges centralbank Riksbanken har, som bekant, statens uppdrag att säkra så att pengar behåller sitt värde över tid och att betalningar sker säkert och effektivt. Riksbanken ger också ut Sveriges mynt och sedlar. Idag finns statligt utgivna pengar i form kontanter och digitala pengar utgivna av affärsbankerna.

– Det Riksbanken gör styr vardagen för företag och privatpersoner. Tillsammans med en rad andra länders centralbanker ser man nu över hela betalningsmarknaden, inklusive statusen för kryptovalutor. Man granskar även vilka clearingplattformar som behövs, och inte behövs, i en snar framtid.

– En E-krona, med värdet garanterat av Riksbanken, som företag kan använda i sin vardag utan att gå via en bank, kan inte vara långt borta, konstaterar Zennie Sjölund som, liksom Riksbankens rapport flaggar för två uppenbara risker i sammanhanget:

Penningtvätt: Bristande kontroll av betalningsströmmar kopplade till kriminalitet.

Skattebrott: Nya möjligheter att undandra medel från korrekt beskattning.

Inget bankkonto?

Oavsett hur den nya finansiella infrastrukturen kommer att se ut så kommer den att erbjuda fler och snabbare betalningsvarianter än idag. Pandemin och den ökande e-handeln i dess spår har skjutit på den utvecklingen, konstaterar Riksbanken. Utvecklingen förändrar också bankernas roll, utbud och service. Till privatpersoner och företag. Hur relevant är det att ha bankkonto om betalningar görs direkt mellan parterna, oavsett vilket EU-land parterna bor i?

Bankernas initiativ

Bankerna i Sverige har, genom Svenska Bankföreningen, samlat sig i det Svenska Transformationsprogrammet för att bidra till skapandet av den nya finansiella infrastrukturen.  De har också dialog med programleverantörerna. I P27-samarbetet samverkar de nordiska bankerna för att skapa en digital plattform för realtidsbetalningar för privatpersoner och företag.

– Resultatet av den utveckling som nu pågår kommer i grunden att förändra betalningsrutinerna för våra medlemmar. Och det snart. Riksbankens nya system för direktbetalning, RIX-INST, går upp i maj 2022. Transformationsprogrammet räknar med att vardagstjänster som clearing, lönebetalningar och leverantörsbetalningar ändras 2023, berättar Zennie Sjölund.