Men det är, självfallet, enbart en skissartad beskrivning av Jeanette Isaksson som jobbat i branschen i över 20 år och även är Auktoriserad Lönekonsult, Auktoriserad Redovisningskonsult och Certifierad Affärsrådgivare. Det är alltså en god ambassadör för Srf konsulterna som nu är valbar till förbundets nästa högsta ämbete på ett år (fyllnadsval eftersom föregångaren Frans Blom föreslås blir ordförande). Men vad vill hon bidra med?

– En sak är absolut att vi inte tappar kontakten med det dagliga; det byråerna som har en, två eller tre anställda möter i sin vardag. Här handlar det bland annat om graden av digitalisering. Ibland låter det som om alla byråer och kunder är digitaliserade. Så är det inte. Här behöver byråerna kompetens att digitalisera sig och kunderna, om kunderna vill det. En kund som kört papper och penna i 20 – 30 år digitaliserar man inte på en vecka.

En annan fråga som ligger Jeanette Isaksson varmt om hjärtat är att förklara för företagen i Sverige vad de tjänar på att ha en Auktoriserad Redovisningskonsult och en Auktoriserad Lönekonsult. Dels vad de vinner rent ekonomiskt, dels hur mycket tid de vinner på att göra rätt gentemot myndigheterna.

Givande uppdrag

Jeanette Isaksson tackade ja till valberedningens fråga eftersom jobbet i styrelsen är ”otroligt intressant” och att det ger henne som person, och byrån, många insikter. Hon vill också bidra mer till Srf konsulterna, både vad gäller bolagsdelen och föreningsdelen.

– Historiskt har byråledare dominerat i förbundsstyrelsen. Vi kan säga att organisationen är som ett tågset med en del större, kapitalstarka och tekniskt drivna byråer längst fram, som lok. Men vi måste också se till att medlemmarna i vagn fyra har det bra och tar sig framåt hela tiden. Då är det bra om det finns representanter för dom med i loket också.

Srf konsulternas verksamhet

Angående Srf konsulternas verksamhet med auktorisation, utbildning, information och påverkan pratar Jeanette Isaksson om en ”levande balansgång” där olika områden är olika viktiga över tid. Just nu, till exempel, ser hon anledning till att arbeta lite extra för att få bland annat bokföringslagen och skatteförfarandelagen att anpassas till dagens verklighet.

– Jag är imponerad av den kompetens och kapacitet som finns hos Srf konsulternas personal. Till exempel hur snabbt man började med öppen information om vad coronastöden innebar för företagen. Det uppskattar både vi på byråerna och våra kunder. På utbildningssidan visar vi också framfötterna allt mer vilket är mycket bra: vidareutbildning är helt nödvändigt för oss, avslutar Jeanette Isaksson.