– Jag har alltid verkat för att kollegorna ska hitta karriärvägar genom utbildning och certifiering, det vill jag fortsätta att verka för inom våra yrken. Och för att våra varumärken och kännedomen om våra yrkestitlar blir än mer kända i näringslivet i stort, säger Frans Blom.

Frans Blom kan väljas till ordförande i ett år. Men hans perspektiv går betydligt längre än så. Han valdes till styrelseledamot 2018 och säger att ”beundrar drivkraften” i såväl förbundsstyrelsen som organisationen. Det är ett skäl till att han tackade ja till valberedningens fråga att kandidera som ordförande.

– Det finns en sådan kraft i organisationen och så mycket roligt och viktigt att göra för vår bransch och för våra medlemmar att jag vill ta vara på den här möjligheten att bidra.

Digitalisering

Som delägare i, och vd för, Modern Ekonomi har Frans Blom varit med och verkat för långtgående automatisering och digitalisering av arbetsprocesserna. Efter tolv år i vd-stolen kände han inte längre ”samma spritt i benen” och valde i september 2021 att anta rollen som rådgivningsansvarig.

– Jag har varit i branschen i många år, i hela mitt yrkesliv, och vill inte vara någon annanstans. Jag tycker att jag känner den bra och att jag har mycket med mig som kommer väl till pass i rollen som förbundsordförande. Branschen tar nu steg mot alltmer rådgivning och det är en resa jag känner till från insidan, i detalj, säger Frans Blom som även var med om att börsnotera Modern Ekonomi på Nasdaq First North 2014.

Framtidsfrågor

Två andra framtidsfrågor Frans Blom återkommer till är att rekrytera fler medlemmar och att sprida kännedomen om vikten av att ha en Auktoriserad Redovisningskonsult, en Auktoriserad Lönekonsult och en Certifierad Affärsrådgivare.

– Medlemmarna är så oerhört kompetenta att de förtjänar en ännu större plats i näringslivet, i samhället. Då ökar också deras och yrkets status ytterligare. Ett sätt att öka vetskapen om det skulle vara att samarbeta med andra branschförbund, att exempelvis målarnas förbund förklarar för sina medlemmar vad de vinner på att ha en Auktoriserad Redovisningskonsult.

Fast direkt

Roy Blom är Frans Bloms far. Roy var tidigare ordförande i förbundsstyrelsen. På den tiden ville, nej visste, Frans att han skulle bli brandingenjör. Han skulle inte gå i sin fars fotspår. Sedan började han ändå jobba lite inom branschen. Och blev fast direkt.

– Ja, vad ska jag säga? Vad ska jag bli när jag blir stor? I det här jobbet träffar man så många olika människor och ställs inför så många problem att man aldrig vet vad som ska hända, bara att man alltid lär sig något nytt och har möjlighet att hjälpa företag att lyckas. Jag kan inte tänka mig något roligare, inte ens ett jobb inom brandkåren.