Kandidaterna som ordförande, Frans Blom, respektive vice ordförande, Jeanette Isaksson, presenteras i separata artiklar.

Ett år kvar i styrelsen har David Wengbrand, Auktoriserad Redovisningskonsult och partner vid Wengbrand med kontor i Ulricehamn och Borås, samt Peter Boiardt, vd och Certifierad Affärsrådgivare vid Progredo, med kontor i Östersund och Åre.

Olle Rydqvist, omval 2 år.

Medgrundare av, och i ledningsgruppen och styrelsen för, PE Accounting. Kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö.

Varför vill du sitta i förbundsstyrelsen för Srf konsulterna?
– För mig är Srf konsulterna branschens absolut viktigaste aktör, för att bidra med medlemsnytta  och påverka vår omvärld och svenskt näringsliv. Därför ser jag det som en stor förmån att få verka i förbundsstyrelsen. Själv brinner jag för redovisnings- och lönebranschen och den transformation vi befinner oss i. Jag tror att en branschorganisation blir extra viktig när förändringens vindar blåser för att skapa tydlighet, trygghet och en väg framåt för dess medlemmar.

Vad kommer du att bidra med?
– Jag hoppas kunna bidra i branschens förflyttning mot digitalisering, automation och hållbarhetsredovisning så att det sker på ett sätt som är sunt och lönsamt för alla oss medlemmar. Att vi konsulter har en röst när standards tas fram, system utvecklas, lagar stiftas och näringslivet förändras.

Vilken är den viktigaste frågan för Srf konsulterna på ett års sikt och på fem års sikt?
– På kort sikt: fortsätta arbeta med och utveckla det vi gör idag. Många viktiga frågor är i sin linda. På lite längre sikt: föra branschens talan i flera olika sammanhang i vår omvärld likväl som att hjälpa våra medlemmar med den digitala reformationen som pågår. Både vad gäller att utveckla förmågan till omställning, användning av teknik och nya affärsmodeller. Jag tror även det blir viktigt att Srf konsulterna bidrar till att redovisningsbranschen blir det naturliga valet för hållbarhetsredovisning.

Hur tycker du att Srf konsulterna ska fördela sitt arbete inom auktorisation, utbildningar, information och påverkan (remissvar, debattinlägg, delta i normgivande organ, delta i utredningar inför lagförslag etc.)?
– Jag tycker att alla delar är lika viktiga. Däremot tar inte alla delar lika mycket tid och energi i anspråk, utan där sticker utbildning ut i min värld. För att nå flera av de långsiktiga målen jag skrev om ovan kommer vår förmåga att genomföra bra, kvalitativa utbildningar till schysst pris vara avgörande. Det blir även viktigt med kommunikation, öppenhet och att vi knyter samman våra medlemmar på olika sätt.

Vad lockar dig med branschen personligen?
– Jag har sedan studietiden älskat citatet ”accounting as the language of business”. Och det är vår bransch som levererar det till en stor del av Sveriges alla företag och entreprenörer. Därför tycker jag det värde vi i redovisnings- och lönebranschen levererar till näringslivet är oerhört spännande. Jag tycker även att branschen i sig har blivit jättespännande sett till den snabba förändring som just nu pågår med intåget av digitalisering, automatisering, rådgivning och även förvärv, nya spelare, nya konstellationer och affärsmodeller!

Anna Hammarkvist, nyval 2 år.

Auktoriserad Lönekonsult. CEO Amesto Accounthouse AB. Amesto har kontor i Sverige, Norge, Danmark, London New York och Limerick.

Varför vill du sitta i förbundsstyrelsen för Srf konsulterna?
– Under 25 år har jag arbetat i löneyrket i roller från administratör till CEO, som jag är idag. Det är mitt intresse och mitt engagemang för att utveckla processer och kvalitet som drivit min karriär. Jag har samlat på mig en bred överblick och en djup inblick i branschen som helhet.

– Jag ser det som oerhört hedrande att få möjligheten att ingå i förbundsstyrelsen och skulle göra allt för att åstadkomma värde för medlemmarna.

Vad kommer du att bidra med?
– Jag ser fram emot att kunna bidra och dela med mig av min kompetens, samlade erfarenhet och det brinnande intresse för utveckling och hållbara lösningar som jag har för vår yrkesroll. Med mina kontakter och nätverk i näringslivet har jag samtidigt den omvärldsbevakning som är så viktig i vår yrkesroll där vi samverkar med både ledning och anställda. Förståelse är en fördel när man vill åstadkomma förändring.

Vilken är den viktigaste frågan för Srf konsulterna på ett års sikt och på fem års sikt?
– På kort sikt vill jag se över hur Srf konsulterna kan hjälpa våra Auktoriserade konsulter att nå ut med sin kompetens på bästa sätt i sina organisationer. Det bör märkas en klar skillnad på en auktoriserad och en icke auktoriserad konsult. Jag anser att Srf konsulterna behöver stärka värdet av auktorisationen ännu mer i det dagliga arbetet för konsulten.

– På lång sikt skulle jag vilja se att auktorisation är det enda hållbara alternativet. Något som ger så mycket mervärde att du varken vill eller bör avstå en auktorisation.

Hur tycker du att Srf konsulterna ska fördela sitt arbete inom auktorisation, utbildningar, information och påverkan (remissvar, debattinlägg, delta i normgivande organ, delta i utredningar inför lagförslag etc.)?
– Inom organisationen finns en enorm kompetens och genom att se närmare på den, ta hjälp av våra medlemmar, nätverka mer och nyttja de kraftfulla resurser vi har inom Srf konsulterna kan vi åstadkomma stor skillnad och utveckling tillsammans. Där har jag en mängd idéer.

Vad lockar dig med branschen personligen?
– Att den är så bred. Vi får vara med i en ständigt pågående utveckling inom teknik, ekonomi och juridik. Vi kan inrikta oss mot system, HR, ekonomi, projektledning både nationellt och internationellt och ändå fortfarande ha vår lönekonsultroll som bas. Jag lär mig ständigt nya saker och när jag delar med mig av dem får jag så oerhört mycket tillbaka.

Henrik Gradin, nyval 2 år.

HR-chef hos Ludvig & Co, med 70 000 kunder, 1 300 medarbetare och kontor på 130 orter i Sverige.

Varför vill du sitta i förbundsstyrelsen för Srf konsulterna?
– Jag vill bidra och ge input till utvecklingen av verksamheten i Srf konsulterna utifrån den roll och erfarenhet jag har från rollen som HR chef för Ludvig & Co men även från försäkringsbranschen. Den har många likheter kring kompetensstrukturer, auktorisationer och rådgivning till kunderna. Att i förbundsstyrelsen engagera sig i de frågor som lyfts ser jag även som en personlig utveckling.

Vad kommer du att bidra med?
– Mina erfarenheter, och i min vardag är jag van att utmana tänket kring vilka kompetenser som behövs i en bransch som förändras.

– Vilka förutsättningar och komponenter som kommer att vara viktiga för ett framtida lärande och hur Srf konsulterna kan möjliggöra nätverksbyggande och kunskapsdelning mellan företagen i vår bransch.

Vilken är den viktigaste frågan för Srf konsulterna på ett års sikt och på fem års sikt?
– Att nya kompetenser inkluderas i auktorisationen, kopplat till förändringen i branschen.

– Hur vi marknadsför och bygger kännedom om auktorisationens betydelse för branschens kunder.

– Hur vi breddar synen (vår egen och kundernas) på att vara redovisningskonsult till att bli kundens rådgivare.

Hur tycker du att Srf konsulterna ska fördela sitt arbete inom auktorisation, utbildningar, information och påverkan (remissvar, debattinlägg, delta i normgivande organ, delta i utredningar inför lagförslag etc.)?
– Jag har inget tydligt svar. Men för att vara en relevant organisation behöver man täcka in alla delar som nämns ovan. När det finns skäl att prioritera något område behöver det vara tydligt för de anställda i organisationen och för medlemmarna.

Vad lockar dig med branschen personligen?
– Förändringen som sker generellt i branschen, och de människor som jobbar i den med en hög stolthet över sin kompetens