Information från Skatteverkets webbplats:

Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket för de som ska lämna Inkomstdeklaration 1. Det har medfört problem för alla deklarationsombud som har 15 juni som sista dag att lämna deklarationer med byråanstånd.

Sista inlämningsdag för deklarationen är lagstadgad och kan inte ändras av Skatteverket, men tekniska problem som påverkar förutsättningarna att deklarera utgör grund för befrielse från förseningsavgift.

Skatteverket beklagar att ni som jobbar på deklarationsbyråerna inte fått de förutsättningar ni ska kunna räkna med. Deklarationer som kommer in sent på grund av att våra tjänster har strulat kommer inte att leda till någon förseningsavgift.

  • Ni behöver inte forcera arbetet fram till 24:00 den 15 juni, utan kan fortsätta lämna deklarationerna nästa vecka utan att riskera förseningsavgift.
  • Ni behöver inte heller lämna någon övrig upplysning i de sena deklarationerna angående det här.