I onsdags lade utredningen sitt förslag om förenklade skatteregler för egenföretagare för att underlätta och främja egenföretagande (SOU 2020:50). Förslaget – som behandlar reglerna om expansionsfond, räntefördelning och periodiseringsfond – har föranlett en del debatt. Bland annat har ett antal näringslivsorganisationer framfört att viktiga förslag saknas. Det har också framförts kritik mot att deltagande experter i utredningen nekats att skriva särskilt yttrande, vilket normalt sett är möjligt.

Jag deltog som rättslig expert för Srf konsulternas räkning. Som rättslig expert lämnar man synpunkter på utredarnas förslag men det ingår också att framföra egna idéer och förslag. Under min tid på Skatteverket arbetade jag med att ta fram blanketter och skriva deklarationsupplysningar bland annat om det i utredningen behandlade regelverket. Denna erfarenhet i kombinationen med arbete på Bokföringsnämnden och Srf konsulterna har gett en bra grund att bidra i utredningen.

Jag är dock inte särskilt bekymrad över att inte få lämna ett särskilt yttrande. Orsaken är att det har lämnats många kloka synpunkter och intressanta förslag. Bland annat lägger utredningen ett huvudförslag och ett alternativt förslag med mindre förändringar. Jag känner att det skulle vara svårt att skriva ett yttrande som jag skulle vara helt säker på att det skulle delas av Srf konsulternas alla 6 000 medlemmar. Det finns nämligen för- och nackdelar med utredningens alla förslag som måste diskuteras och vägas mot varandra.

Utredningens förslag kommer att gå på remiss. Vi kommer därför att kunna lämna synpunkter på förslaget genom ett remissvar. Tanken är att ett antal medlemmar i Srf konsulterna, och andra till organisationen nära anknutna personer, inom kort kommer att bjudas in för att diskutera utredningens förslag. Utifrån detta kommer Srf konsulterna att lämna sitt remissyttrande som förhoppningsvis majoriteten av medlemmarna kan ställa sig bakom.

För min egen del är jag mest missnöjd med att utredningens huvudförslag saknar regler för att underlätta ombildning av enskild näringsverksamhet till aktiebolag. Det ser jag som ett odiskutabelt krav. I övrigt tycker jag att Katrina Bartel, uppskattad lärare hos Srf konsulterna, har framfört kloka och tänkvärde ord som är värda att repetera. I en artikel skriver hon: ”En uppmaning till lagstiftaren är att inte stirra sig blind på utredningens uppdelning av förslagen, det finns inget skäl att antigen gå på huvud- eller alternativförslaget. Det finns förslag med förenklingspotential i båda alternativen varför inte kombinera det bästa ur de två utredningsförslagen?”

Hur som helst kan vi se fram mot intressanta diskussioner och förhoppningsvis inom kort nya regler som förenklar företagandet.

Här hittar du utredningen >>

Artiklar
Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare – ett förslag med förbättringspotential >>

Ändringar i skattelagen otillräckliga >>