– Jag har engagerat mig i ISO-samarbetet för att jag tycker att ISO är ett så bra ledningssystem, ett kvalificerat styrsystem för ett bättre ledarskap. Med ISO-certifieringen följer stödfunktioner för en bra och effektiv byrådrift som innefattar allt från personal till leverantörer och rutiner på ledningsnivå som ger en bra struktur.

En del anser att ISO-certifieringen inte behövs när man jobbar enligt Reko men det stämmer inte riktigt. En ISO-certifiering är att ta Reko ytterligare ett steg. Reko är en standard för yrkesrollen redovisningskonsult. Hur ska en redovisningskonsult agera mot kunder och intressenter. En ISO certifiering är ett ledningssystem för byrån för att uppnå kvalitet och effektivitet på byrån vilken dessutom är internationell standard.

– ISO är ett större styrsystem än Reko, säger Ragna bestämt. När Reko kom var vi ISO-certifierade, så vi brydde oss inte nämnvärt. Vi var redan där man skulle vara enligt Reko. Att följa Reko är på kundnivå, Reko säger hur du ska driva processen mot kund för en bra kvalitet. En ISO-certifiering hjälper dig att driva byrån med kvalitet, vilket ofta är en ledarskapsfråga.

Tillsammans med Lena Dahlgren på Xbase i Leksand har Ragna genomfört ett varumärkesarbete som nu ligger till grund för det utvecklingsförslag av ISO som lämnats till Srf konsulternas styrelse.

– Vi har lagt fram en vision att flertalet byråer med mellan tre och trettio anställda ska vara ISO-certifierade. Certifieringen ska hjälpa byråledningen med sitt ledarskap med målet att få företaget att växa. Vi tog oss an det här varumärkesarbetet för att vi tror att det krävs yttre stöd för att verkligen driva förändringar, det är svårt att klara av på egen hand. Genom ISO får byrån draghjälp med driften, man slipper uppfinna hjulet själv. Jag törs lova att man helt enkelt hoppar över några års utvecklingsarbete genom att ISO-certifiera sig.

Idag är det ungefär 50 redovisningsbyråer som är ISO-certifierade genom Srf konsulterna. Varje år träffas de vid en tvådagarskonferens och delger varandra sina erfarenheter, diskuterar yrkesrollens utveckling och framtida utmaningar.

– Vi pratar mycket om byrådrift vid våra träffar, det här är det enskilt viktigaste forumet för den typen av diskussioner, säger Ragna. Digitaliseringen av vår bransch för med sig nya perspektiv och vi kommer att bli mer av processövervakare. Kunderna har dessutom olika uppfattningar om oss – några vill att vi hjälper till att lämna in skattedeklaration medan andra har betydligt större förväntningar. En stor utmaning blir hur vi ska utveckla medarbetarna till rådgivare.

Målet att merparten av byråerna med mellan tre och trettio medarbetare ska bli ISO-certifierade är högt, men fullt görbart tror Ragna.

– Vi har krattat manegen skulle man kunna säga. Det här är en otrolig möjlighet att dra nytta av alla dessa erfarna byråledare som redan är certifierade. Min branschkollega Lena Dahlgren säger uttryckligen att hon aldrig kunnat nå en personalstyrka på 17 medarbetare utan att vara ISO-certifierad.