Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Jämställda livsinkomster på agendan

Regeringen har beslutat att ta fram en ny handlingsplan för att minska skillnaderna i livsinkomster mellan kvinnor och män. Dessutom ska en utredning tillsättas för att analysera osakliga löneskillnader.

I genomsnitt skiljer det flera miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män i Sverige. Nu jobbar regeringen med flera åtgärder för att minska dessa.

– Pengar är makt. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet och trygghet, genom hela livet. Så är det inte i dag, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i ett uttalande.

För att främja arbetsmarknadens parters arbete med att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män har Medlingsinstitutet fått i uppdrag att redovisa relativlöneförändringar mellan 2014-2017 för olika yrken. Denna redovisning ska sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Fortfarande förekommer osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Därför avser regeringen att tillsätta en utredning under våren för att analysera och se över behovet av effektivare sanktionsmöjligheter. En lönekartläggning ska visa hur diskrimineringslagen följs. Målet är ett samhälle fritt från diskriminering på lönemarknaden.

Text: Tina Sjöström
Källa: regeringen.se

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta... Läs mer

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för... Läs mer

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer
Tillbaka till startsidan