Den 3 april 2014 samlades 130 lönekonsulter, de första att få sitt efterlängtade kvalitetserkännande. En av dessa var Camilla Engström vid KlaraPapper, som dessutom fick ett hedersomnämnande eftersom hon en gång tog initiativet till auktorisationen och även tillsammans med flera andra var med och bildade Löneföreningen.

Hur minns du auktorisationsdagen för fem år sedan?
– Jag minns den med stor tacksamhet. Det var väldigt roligt att se, att det jag hade önskat och verkat för så länge blev verkligt. Det var också glädjande att vi som var där fick så stor uppmärksamhet, man hade ju lika gärna kunna skicka certifikatet med posten. Jag är också glad att det är en välkänd organisation som Srf konsulterna som står bakom, det ger tyngd åt auktorisationen.


Camilla Engström

Hur har auktorisationen påverkat dig personligen?
– Jag blir glad när medarbetarna utvecklas och går framåt i yrket. Vår löneavdelning på KlaraPapper har vuxit mycket de senaste åren och de som jobbar här tycker det är bra med en chef som kan hantverket och som även är engagerad i yrkesrollen. Vi skriver i våra platsannonser att man kan bli auktoriserad när man börjar hos oss. Vi anställer många nyutexaminerade och så fort de uppfyller kraven uppmuntrar vi dem till att bli auktoriserade, och står naturligtvis för kostnaden. Vi kopplar alltid auktorisationen till att vi gör ett bra jobb och att vi använder branschstandarden SALK som ett stöd i vårt arbete.

Hur tror du auktorisationen påverkat branschen?
– Tidigare fanns absolut ingenting för oss i lönebranschen, det var upprinnelsen till Löneföreningen. Jag var frustrerad. Nu har yrket lön tagit plats, har egna forum, det skrivs artiklar och anordnas evenemang med lön som tema. Det är med andra ord en enorm skillnad. Möjligheten att bli auktoriserad sammanföll lyckligt med att fler utbildningsanordnare startade upp löneutbildningar och på arbetsplatserna började man satsa på digitalisering, rapportering och analys av lönedata.  Det har resulterat i att det finns fler karriärvägar för lönekonsulter, som till exempel systemansvarig eller mer rådgivande lönekonsult. Yrket ses numera som mer avancerat. Även förr var de som jobbade med lön väldigt duktiga, men gängse uppfattning fanns att någon som gjorde lön, bara ”gjorde” lön. Tack vare auktorisationen kan vi sträcka på oss extra mycket.

Hur ska du fira jubileet?
– Det har jag inte tänkt på, bjuda mina medarbetare på något gott