Tidningen Konsulten
Måndag 19 Mars 2018

Juridik

JURISTEN HAR ORDET: Hyresgästs konkurs

Varje år försätts nästan 6 000 företag i konkurs. Många av dessa företag är hyresgäster. För den som är... Läs mer

GDPR-guide från Datainspektionen

Är du redo för de nya dataskyddsreglerna? Om du fortfarande känner dig osäker så är du inte ensam. Följ... Läs mer

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns... Läs mer

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen om att kravet på personalliggare ska utökas till att även gälla verksamheter... Läs mer

Korv, Pucko & GDPR

Att glida in hos Srf konsulterna en eftermiddag, få en Pucko och varm korv i handen och sedan en... Läs mer

Nya lagar som berör HR- och löneområdet

Den första juli infördes flera viktiga lagändringar och några nya lagar tillkom. Här presenterar vi kortfattat de bestämmelser som... Läs mer

Srf konsulterna i DI om 3:12

Förbättringarna kring generationsväxlingar, som skulle komma med de nya 3:12-reglerna, uteblir för vissa företag. Enligt regeringens utkast till lagrådsremiss... Läs mer

3:12 – Förändrade skatteregler för fåmansföretagare

Regeringen har nu presenterat ett reviderat förslag till förändrade skatteregler för fåmansföretagare. Srf konsulternas förbund kan konstatera att man... Läs mer

JURISTEN HAR ORDET: Byggnad på annans mark

Byggnad på annans mark är ett område som saknar lagstiftning. Det kan vara ett problem för den som äger... Läs mer

JURISTEN HAR ORDET: Dags att välja revisor?

Sedan november 2010 är revisionen i små privata bolag frivillig. Men många små bolag växer och blir större. Det... Läs mer
1 2 3 7
Sida