Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

Juridik

Nya lagar som berör HR- och löneområdet

Den första juli infördes flera viktiga lagändringar och några nya lagar tillkom. Här presenterar vi kortfattat de bestämmelser som... Läs mer

Srf konsulterna i DI om 3:12

Förbättringarna kring generationsväxlingar, som skulle komma med de nya 3:12-reglerna, uteblir för vissa företag. Enligt regeringens utkast till lagrådsremiss... Läs mer

3:12 – Förändrade skatteregler för fåmansföretagare

Regeringen har nu presenterat ett reviderat förslag till förändrade skatteregler för fåmansföretagare. Srf konsulternas förbund kan konstatera att man... Läs mer

JURISTEN HAR ORDET: Byggnad på annans mark

Byggnad på annans mark är ett område som saknar lagstiftning. Det kan vara ett problem för den som äger... Läs mer

JURISTEN HAR ORDET: Dags att välja revisor?

Sedan november 2010 är revisionen i små privata bolag frivillig. Men många små bolag växer och blir större. Det... Läs mer

Julens klappar

Så här inför julen delas det ut julklappar på många arbetsplatser. Men för att julens klappar inte ska bli... Läs mer

JURISTEN HAR ORDET: Deponering av pengar hos länsstyrelsen

Genom att utnyttja möjligheten att deponera/nedsätta pengar hos länsstyrelsen kan du undvika att bli påförd dröjsmålsränta eller att som... Läs mer

Arbetsrätt: Höstaktuellt om semesterledighet

Nu när kanske alla har tagit ut sina sommarsemestrar finns det ändå en del att tänka på när det... Läs mer

JURISTEN HAR ORDET: Formkrav för testamente

När du skriver ett testamente är det viktigt att du känner till de formkrav som finns. Är dessa inte... Läs mer

Arbetsrätt: Viktiga råd vid anställning av sommarvikarier

Att anställa sommarvikarier är inget man ska slarva med. Även om det rör sig om korta anställningar är det... Läs mer
1 2 3 7
Sida