Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

K-regelverk

Digital årsredovisning, nästa steg

Sedan Bolagsverket i juli 2016 fick i uppdrag av Regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar... Läs mer

Hur långt är ett lån?

Har sannolikheten för att ett lån förlängs någon betydelse för hur ett bolag ska klassificera posten som kort- eller... Läs mer

K-dagen 2016: Så tar vi K-regelverken vidare

Claes Eriksson – Srf konsulternas redovisningsexpert och initiativtagare till K-dagen – om tankarna kring utveckling av regelverken. Är du... Läs mer

K-dagen 2016: Vilken effekt har K-regelverken haft på företagen?

Vad har vi lärt oss under detta första år med K-regelverken i vår vardag? Den frågan diskuterades ur många... Läs mer
k-dagen
k-dagen

Srf konsulterna bjuder in till K-dagen

Den 12 januari håller Srf konsulterna seminariet K-dagen som är en dag för kommentarer, diskussioner och utvärderingar av Bokföringsnämndens... Läs mer

Debatt: Ingångsbalansräkning vid insteget i K-regelverken

Reglerna i K2 och K3 om ingångsbalansräkning väcker många frågor, dels i vilka situationer det kan bli aktuellt att... Läs mer

Vad hände med debatten om bostadsrättsföreningar?

Sedan hösten 2013 har en debatt avseende bostadsrättsföreningar pågått. Det hela inleddes med frågan om hur avskrivning ska göras... Läs mer

Rykande åtgång på platserna vid K-kurser

Från och med 1 januari i år är det som bekant obligatoriskt att redovisa enligt något av K-regelverken. De... Läs mer

Fastigheter – K2 eller K3 en jämförelse, del 3

Denna artikel är en fortsättning på två artiklar i de två senaste numren av Konsulten. Exemplet bygger med andra... Läs mer

Fastigheter – K2 eller K3 en jämförelse, del 2

Denna artikel är en fortsättning på artikeln med ett jämförande exempel i förra numret av Konsulten. Exemplet bygger med... Läs mer
Sida