Löneväxling innebär att man byter en del av sin lön mot en förmån som arbetsgivaren tillhandahåller. Om avdraget dras på bruttolönen medför detta även sänkt marginalskatt.

Löneväxling var tidigare vanligt mot privat sjukvård men eftersom förmån av privat sjukvård blev skattepliktigt för ett par år sedan är detta inte längre någon fördel. Det som nu är vanligast är mot extra pension men det går bra även mot till exempel så kallade arbetsredskap som utbildning och mobiltelefon.

Viktigt med avtal

Före man påbörjar någon form av löneväxling är det viktigt att man som arbetsgivare avtalar med den anställda om villkoren. Det kanske är här det svåra är eftersom det i princip inte finns några allmänna regler om löneväxling annat än de konsekvenser det får beroende på vad man har kommit överens om. Se faktarutan om viktiga punkter.

Påverkar ersättningar

Viktigt att tänka på är att löneväxling kan innebära försämringar på sjukpenning, föräldrapenning, allmän pension och andra lagstadgade ersättningar. Det beror på om den anställdes bruttolön efter löneväxlingen understiger högsta sjukpenninggrundande (SGI) respektive pensionsgrundande (PGI) inkomst. Om man i år har minst 45 000 kronor (motsvarande 8,07 inkomstbas­belopp) i månadslön efter avdraget för löneväxlingen ligger man över inkomsttaket i de olika ersättningssystemen även efter löneväxlingen. Även andra ersättningar som sjuklön, sjukpension, tjänstepension med mera kan påverkas.

Löneväxling mot extra pension

Många företag låter de anställda bruttolöneväxla mot extra pension. Eftersom skatten på pensionssparande är lägre än arbetsgivaravgiften på lön, kan cirka 6 procent mer avsättas till pension än vad den anställde skulle fått i lön. Det är dock mycket att tänka på innan man ska löneväxla – både för arbetsgivaren och den anställde. Man bör därför anlita en pensionsrådgivare som tittar på avtalet.

Löneväxling mot arbets­redskap och utbildning

När det gäller arbetsredskap så är grundregeln att det är arbetsgivaren som ska bekosta detta. Det kan handla om mobiltelefon, utbildning, dator etcetera, alltså sådant som behövs för att den anställde ska kunna utföra sitt arbete. Ofta har dock arbetsgivaren ett kostnadstak för till exempel vad en mobiltelefon får kosta. Om den anställde vill få tillgång till en dyrare telefon än vad arbetsgivaren vill bekosta så kan mellanskillnaden finansieras med hjälp av löneväxling.