– Jobbet med att sprida kännedom i näringslivet om den mest uppskattade företagsbranschen under 2021 är superkul, understryker Roland Sigbladh.

Projektet inleddes med olika undersökningar bland byråer med Auktoriserade konsulter. Vad ville de att Srf konsulterna skulle lyfta fram som branschens största förtjänster i det kommande Kännedomsprojektet? Och hur tyckte de Srf konsulterna skulle agera för att ännu fler ska komma in i branschens största familj, eller i alla fall komma den närmare?

– Det är tydligt att medlemmarna vill att vi ska framhålla den konkreta nytta deras kunder, 330 000 svenska företag, har av deras rådgivning och tjänster. De filmer som publicerats ligger i linje med deras tankar, konstaterar Roland Sigbladh

Samverkan

Ett annat önskemål från de intervjuade, som även matchas av en uttalad målsättning hos förbundsledningen, är att samverka med olika branschorganisationer för att sprida kunskaper om hur deras medlemsföretag vinner på att anlita Srf Auktoriserade konsulter.

– Vi från Srf konsulterna har forum där vi samverkar med Svenskt näringsliv, Företagarna och Småföretagarnas riksförbund i olika frågor. De har ofta samma syn som oss i de allra flesta frågor och det kommer att få genomslag. Exempelvis när det gäller förenklingar av redovisningen, ny bokföringslag och andra åtgärder som underlättar vardagen för småföretag.

Marknadsföring

Under våren har skicklige kommunikatören Johnny Sundin anslutit till projektet. Han jobbar bland annat med en satsning inom projektet för att underlätta för konsulterna att marknadsföra värdet av sin auktorisation. Det gäller bland annat möjlighet att enkelt använda auktorisationslogotyper i epostsignaturer, på hemsidor och i offerter.

En film med de fem bästa argumenten för att någon ska anlita en Srf Auktoriserad konsult är under produktion. Den ska också visa hur de argumenten kan användas i en kort muntlig presentation, en ”hiss-pitch”. Tänkt att användas av konsulterna i kundsamtal, vid säljbesök eller under någon nätverksträff.

För att ytterligare underlätta konsulternas presentations- och säljarbete görs också en film med fokus på kundernas direkta värde och nytta av att anlita en Srf Auktoriserad konsult.

Till Almedalen

Den sista insatsen i kännedomsprojektet före semestern sker i Almedalen i början av juli, där landets tyngsta beslutsfattare traditionsenligt samlas.

– Vi är en grupp från Srf konsulterna som åker dit för att delta i flera olika event, och vid varje tillfälle understryka vilken betydelse våra Srf Auktoriserade konsulter har för landets företagare. Vårt deltagande kommer också att synas i våra sociala medier, berättar Roland Sigbladh.

Till hösten fortsätter Kännedomsprojektet med reklam i tågtrafiken och i ytterligare kanaler. Den som har tips och idéer om vad Kännedomsprojektet bör omfatta framåt är välkommen att mejla direkt till roland.sigbladh@srfkonsult.se eller johnny.sundin@srfkonsult.se .