Karensavdrag ska göras med 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Det gäller oavsett hur den anställde arbetar enligt schema. I princip kan karensavdraget jämföras med den självrisk som gäller för andra typer av försäkringar. Innan ersättningsbeloppet (sjuklön) börjar betalas ut så ska självrisken (karensavdraget) hanteras. Varje anställd kommer därmed att ha ett beräknat karensavdrag utifrån det som utgör sjuklön. När det gäller regeln om återinsjuknande så blir första dagen i sjuklöneperioden, insjuknandedagen, det som styr.

Srf Lönegrupp håller på att ta fram ett uttalande kring karensavdraget.

Läs mer på verksamt.se >>