I dessa tider är det många som sätts på prov. Inte bara individer och företag utan också myndigheter. En myndighet som hamnat i stormens öga, förutom Folkhälsomyndigheten, är Skatteverket. De har jobbat på i det tysta och löst sin uppgift på ett bra och konstruktivt sätt.

Genom denna samverkan har de svenska företagen fått bra förutsättningar och bra information om vad som gäller rent praktiskt när de nya lagarna införts.

På Skatteverkets rättsavdelning finns det en bred och djup kompetens. Det är också personer som i första hand försöker tolka lagstiftningen utifrån ett materiellt korrekt perspektiv, snarare än fiskalt. Det är också grunden till varför Skatteverket lyckats anpassa sin rättsliga vägledning så föredömligt efter rådande situation.

Srf konsulterna som företräder 5 500 medlemmar inom redovisning och lön, som i sin tur är rådgivare och stöttar över 330 000 företag, hade som önskemål att se över hanteringen av företrädaransvar och förseningsavgifter. Dessa frågor löste sig snabbt vilket har underlättat både för företagen och hela redovisnings- och lönebranschen.

Utöver att snabbt agera och försöka anpassa utifrån rådande omständigheter har Skatteverket också strukturerat sin information på ett pedagogiskt och bra sätt. På vår, Srf konsulternas, coronasida länkar vi naturligtvis till denna information.

Corona anges som skäl och orsak till att mycket inte fungerar i samhället idag. Det finns en risk att vi söker enkla svar och letar syndabockar. Coronapandemins negativa effekter får inte användas som skäl för att dölja andra brister och tillkortakommanden. Pandemin har tvingat oss alla att tänka om, omvärdera saker och ting och kanske låtit oss upptäcka oväntat stöd och andra ljusglimtar i mörkret. Till exempel inser vi alla värdet och nödvändigheten av ett bra samarbete mellan myndigheter och inom redovisnings- och lönebranschen.

Katarina Klingspor
Förbundsordförande
Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör
Srf konsulterna