Du som för din kunds räkning hanterar rot- och rutersättningar gentemot Skatteverket bör ha kännedom om att en försenad begäran om utbetalning i princip alltid leder till att du och ditt företag blir skadeståndsskyldiga gentemot kunden. Redovisningsföretaget drabbas för egen del av en självrisk för respektive försenad ansökan som föranleder utbetalning ur ansvarsförsäkringen.

– Vi uppmanar samtliga verksamma som har – eller under föregående år haft – uppdrag för kunder som utför rot- och rutarbeten att noggrant kontrollera att begäran om utbetalningar i samtliga fall är Skatteverket tillhanda senast 31 januari, säger Carina Järnberg, försäkringsansvarig hos Srf konsulterna.