Varför är kompetensväxling viktigt idag och i framtiden? Hur ska vi tänka kring detta i redovisnings- och lönebranschen? Svaren på dessa och andra frågor samt några smarta tips förmedlades under fredagsförmiddagen av Zennie Sjölund och Lali Fjellström som är branschansvariga för lön respektive redovisning hos Srf konsulterna.

En av mentometerfrågorna under webinaret var ”Vad har aktualitetstimmar för betydelse för att du ska utbilda dig?” Övervägande andelen av deltagarna svarade att aktualitetstimmarna är viktiga men inte avgörande.

Oavsett så är kompetensutveckling oerhört viktigt i yrkesrollerna som redovisnings- och lönekonsult eftersom det händer så mycket inom de lagar och regelverk som ska efterlevas samt för att uppdaterade kunskaper är direkt avgörande i kunduppdragen. Det ska bli rätt i redovisningen.

Lali och Zennie poängterar att även redovisningsprogramutbildningar nu kan ge aktualitetstimmar, eftersom programmen är viktiga verktyg för oss i vår yrkesutövning.

Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar som också kommer att ge stora möjligheter. Kompetensutveckling kommer att vara en av de stora frågorna i kommande avtalsrörelse. Ett hett tips är också att ha koll på möjligheten att söka omställningsstudiestöd.

I redovisnings- och lönebranschen har vi länge hört rykten om att redovisningskonsulter och lönekonsulter kommer att stå utan jobb inom några år, men arbetsförmedlingen lyfter i sina rapporter att både redovisningskonsulter och löne-/personaladministratörer har mycket goda framtidsutsikter. Det är också av största vikt att kompetensutvecklas för att vara fortsatt relevant för kunderna även i framtiden.

Vi är i behov att rekrytera rätt kompetens och där måste vi alla hjälpas åt att ta emot LIA-praktikanter för att visa vad studenterna behöver kunna för att snabbt komma ut i arbete.

I branschen pratar vi ofta om proaktivitet, som blir viktigare och viktigare i digitaliseringens spår. Det handlar om att frigöra tid för andra viktiga uppgifter. Det handlar också om att vara nyfiken på vilka områden som kommer att påverka dig och dina kunder i det stora perspektivet. Både vad gäller global påverkan, trender och tekniska framsteg.

Proaktivitet handlar om att se behoven i förväg genom att omvärldsbevaka och hålla sig uppdaterad. Då kan du också komma med värdefulla råd och förslag till dina kunder. Här är erfarenhet ett viktigt inslag.

Vad gäller din egen kompetens är det viktigt att regelbundet inventera, synliggöra och validera dina kunskaper och ringa in dina behov av kompetensutveckling. Det är mycket mer effektivt än att knyta näven i fickan och tänka att ingen förstår vad du kan och behöver kunna i din yrkesutövning. Viktigt också att du tar egna initiativ till fortbildning. Starka och attraktiva verksamheter förstår vikten av detta, men du kan också själv lyfta behovet rörande din egen utveckling.