– Detta är en mycket stor dag för mig. Jag är oerhört glad, tacksam och ödmjuk inför uppgiften. Vi har en jättekompetent organisation och en jätteduktig styrelse. Har någon synpunkter, tankar och idéer så tveka inte att höra av er till mig så utvecklar vi organisationen tillsammans, sade Frans Blom.

Medlemmarna kunde, som förra året, poströsta och skicka in motioner i förväg. Kongressen, den 85:e, hölls på Srf konsulternas kontor i Stockholm. De formella punkterna avklarades utan dramatik.

En motion angående förbundsstyrelsens sammansättning antogs av kongressen, men den kräver ett ja även nästa kongress och återkommer då. I motionen skrivs bland annat: ”Minst hälften av samtliga ledamöter ska vara aktiva medlemmar. Suppleanter ska vara aktiva medlemmar. Styrelsen ska utgöras av minst en Auktoriserad Redovisningskonsult och en Auktoriserad Lönekonsult.”

Stolthet

Avgående ordförande Katarina Klingspor inledde med ett kort anförande och tankar i pandemins tid. Hon konstaterade att mångas liv har begränsats och att det, mitt i denna förändring, finns många anledningar att sträcka på sig:

– Ni medlemmar har en förmåga att anpassa er och ställa om snabbt. Det gör er och era kunder, som utgör en stor del av Sveriges småföretagarkår, till vinnare. Det har verkligen varit uppenbart under den här tiden hur viktiga ni är. Det är något att vara stolt över.

Växande bransch

Roland Sigbladh, förbundsdirektör, konstaterade att branschen växt under pandemin.

– Det finns 21 454 företag i redovisningsbranschen i Sverige. 1 100 nya företag har etablerats det senaste året. Vi ser absolut inget tecken på att redovisningskonsulter som yrkesgrupp skulle minska eller försvinna. Tvärtom, sade Roland Sigbladh och underströk att man fortsätter att prioritera auktorisation, certifiering och kvalitet och att man dessutom lanserat ett stort kännedomsprojekt för att locka än fler kunder till medlemmarna.

Som aktuella branschfrågor framhöll Roland Sigbladh: Digital inlämning av årsredovisning. Förenklingsutredningen. Översyn av bokföringslagen. Hållbarhetsrapportering.

Nöjda kunder

Kongressen, som hölls 18 oktober, innehöll även en dragning av Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex, SKI. De ställde nyligen samman en kundnöjdhetsundersökning på uppdrag av Srf konsulterna. Parmler konstaterade att redovisningskonsulternas kunder är extremt nöjda.

– Kundnöjdheten är på en riktigt hög nivå, 76,1 i vårt index. Det är extra kul att vara här och prata med er som gjort en så bra leverans. Jag kan redan säga att ert resultat placerar er i topp tre av alla branscher 2021. Vi har genomfört den här typen av undersökningar i ett 50-tal branscher i 30 år och ser mycket sällan resultat på denna nivå, sade Johan Parmler. Läs mer om undersökningen här:  SKI redovisningstjänster 2021; Auktorisationen lyfter kundnöjdheten – Tidningen Konsulten