Tidningen Konsulten
Lördag 24 Februari 2018

Konkurrenskraften i svensk industri ska öka

Fram till år 2020 får Tillväxtverket 90 miljoner för att skapa förutsättningar så att industrin och industrinära tjänsteföretag i hela landet kan öka sin konkurrenskraft och omställningsförmåga. Detta är en del av regeringens strategi Smart industri.

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att främja omställningen mot en mer konkurrenskraftig industri på regional nivå och därmed skapa goda förutsättningar för industrin i hela landet. Regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri ska ligga till grund för genomförandet av uppdraget. Uppdraget innebär att Tillväxtverket ska stimulera och verka för genomförandet av Smart industri-strategin på regional nivå utifrån regionernas specifika förutsättningar.

– Sverige är en stark industrination som nu står inför stora möjligheter till ökad konkurrenskraft och framväxt av nya starka företag i hela landet, säger näringsminister Mikael Damberg i ett uttalande. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt ytterligare. Samtidigt ställs allt högre krav på en långsiktigt hållbar produktion och effektivt resursutnyttjande.

Det är i första hand aktörer med regionalt utvecklingsansvar som kommer att kunna ta del av de avsatta miljonerna. På regional nivå finns både verktyg och en etablerad samverkansplattform och, inte minst, en direkt närhet till industriföretagen.

Regeringen menar att genom smart specialisering, internationalisering och ett ökat fokus på att underlätta för och stimulera företag att växa, kan de regionala industrimiljöerna utveckla sina förmågor att bidra till strukturförändringar som leder till hållbar regional tillväxt och utveckling.

Text: Tina Sjöström

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns... Läs mer

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen om att kravet på personalliggare ska utökas till att även gälla verksamheter... Läs mer

Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland... Läs mer

Srf konsulterna och NNR i debatten kring revisionsplikten

Riksrevisionen har replikerat på vårt debattinlägg i Di Debatt om revisionsplikten där de nu hävdar att vissa missförstånd har uppstått. Kritiken vi framfört... Läs mer

Fler beviljade platser vid yrkeshögskolan

Inför utbildningssäsongen 2018-2019 ökar antalet platser vid yrkeshögskolan. Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) cirka 36 000 nya utbildningsplatser... Läs mer

Ny tjänst gör det enklare att deklarera helt digitalt

Inför årets deklaration har Skatteverket utvecklat en tjänst som gör det möjligt för oss som hjälper andra med Inkomstdeklaration... Läs mer

Brådskande information från Skatteverket

Sent på eftermiddagen onsdag den 24 januari kom brådskande information till Srf konsulterna från våra kontakter på Skatteverket. Man... Läs mer

LRF Konsult lyfter auktorisationen via Srf konsulterna!

Svenskt näringsliv är i stort behov av Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Parallellt har vi ett stort generationsskifte i kåren.... Läs mer

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå... Läs mer

Affärsutvecklingscheckar 2018

Nu finns åter möjligheten att söka utvecklingsstöd för företaget. Ett bra tips till dig i branschen som är i... Läs mer
Tillbaka till startsidan