Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Konkurrenskraften i svensk industri ska öka

Fram till år 2020 får Tillväxtverket 90 miljoner för att skapa förutsättningar så att industrin och industrinära tjänsteföretag i hela landet kan öka sin konkurrenskraft och omställningsförmåga. Detta är en del av regeringens strategi Smart industri.

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att främja omställningen mot en mer konkurrenskraftig industri på regional nivå och därmed skapa goda förutsättningar för industrin i hela landet. Regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri ska ligga till grund för genomförandet av uppdraget. Uppdraget innebär att Tillväxtverket ska stimulera och verka för genomförandet av Smart industri-strategin på regional nivå utifrån regionernas specifika förutsättningar.

– Sverige är en stark industrination som nu står inför stora möjligheter till ökad konkurrenskraft och framväxt av nya starka företag i hela landet, säger näringsminister Mikael Damberg i ett uttalande. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt ytterligare. Samtidigt ställs allt högre krav på en långsiktigt hållbar produktion och effektivt resursutnyttjande.

Det är i första hand aktörer med regionalt utvecklingsansvar som kommer att kunna ta del av de avsatta miljonerna. På regional nivå finns både verktyg och en etablerad samverkansplattform och, inte minst, en direkt närhet till industriföretagen.

Regeringen menar att genom smart specialisering, internationalisering och ett ökat fokus på att underlätta för och stimulera företag att växa, kan de regionala industrimiljöerna utveckla sina förmågor att bidra till strukturförändringar som leder till hållbar regional tillväxt och utveckling.

Text: Tina Sjöström

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan