Konkurrenskraften i svensk industri ska öka

Fram till år 2020 får Tillväxtverket 90 miljoner för att skapa förutsättningar så att industrin och industrinära tjänsteföretag i hela landet kan öka sin konkurrenskraft och omställningsförmåga. Detta är en del av regeringens strategi Smart industri.

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att främja omställningen mot en mer konkurrenskraftig industri på regional nivå och därmed skapa goda förutsättningar för industrin i hela landet. Regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri ska ligga till grund för genomförandet av uppdraget. Uppdraget innebär att Tillväxtverket ska stimulera och verka för genomförandet av Smart industri-strategin på regional nivå utifrån regionernas specifika förutsättningar.

– Sverige är en stark industrination som nu står inför stora möjligheter till ökad konkurrenskraft och framväxt av nya starka företag i hela landet, säger näringsminister Mikael Damberg i ett uttalande. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt ytterligare. Samtidigt ställs allt högre krav på en långsiktigt hållbar produktion och effektivt resursutnyttjande.

Det är i första hand aktörer med regionalt utvecklingsansvar som kommer att kunna ta del av de avsatta miljonerna. På regional nivå finns både verktyg och en etablerad samverkansplattform och, inte minst, en direkt närhet till industriföretagen.

Regeringen menar att genom smart specialisering, internationalisering och ett ökat fokus på att underlätta för och stimulera företag att växa, kan de regionala industrimiljöerna utveckla sina förmågor att bidra till strukturförändringar som leder till hållbar regional tillväxt och utveckling.

Text: Tina Sjöström

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

GDPR – Vad händer nu?

GDPR handlar om att värna den personliga integriteten. Risken för böter har varit en drivkraft som har givit ett... Läs mer

Datainspektionen blir Dataskyddsmyndigheten?

Datainspektionen har i en promemoria föreslagits att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Dock anser Datainspektionen i ett yttrande till Justitiedepartementet,... Läs mer

Svar från Skatteverket gällande driftstörningarna

Under förra veckan gick Srf konsulternas förbundsdirektör, Roland Sigbladh, ut med ett Öppet brev till Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling... Läs mer

Öppet brev till Katrin Westling Palm

Hej Katrin! Skatteverket har under många år och framförallt under senare år, aktivt arbetat för ett ökat elektroniskt uppgiftslämnande.... Läs mer

Revisionspliktens vara eller inte vara för småföretagare

Under de senaste veckorna har det återigen varit en diskussion om revisionsplikten och vilka företag som bör ha obligatorisk... Läs mer

App som förenklar företagandet

Bolagsverket har nyligen släppt en app där företagare kan se aktuella uppgifter om sitt företag. Bland annat finns möjlighet... Läs mer

Fortsatt god efterfrågan på löne- och redovisningsadministratörer

I Poolias årliga arbetsmarknadsundersökning, Kompetensindikatorn, noterar vi att efterfrågan på arbetskraft inom lön och redovisning är fortsatt hög –... Läs mer

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer
Tillbaka till startsidan