Syftet med att göra en konsekvensbedömning är att förebygga risker innan de uppkommer och därmed skydda personers fri- och rättigheter. Att göra en konsekvensbedömning är ett processarbete för att i förväg ta reda på vilka risker som finns med att behandla personuppgifter, ta fram rutiner för att bemöta dessa risker och visa att man uppfyller dataskyddsförordningens krav.

På datainspektionens webbplats finns mycket bra information om varför man bör göra en konsekvensbedömning, vem som måste göra den, vilket ansvar man har och hur man enklast går tillväga.

Läs mer om konsekvensbedömningar här >>

På srfkonsult.se har vi samlat nyttig information och kurser om GDPR >>

Källa: datainspektionen.se