De olika uppläggen förklaras av bolagens kundprofiler och visioner för framtiden. Gemensamt är en lång och stabil tillväxt. Ekonomiporten, med kontor i Stockholm och Karlstad, har en mängd kunder bland huvudstadens tjänsteföretag. De flesta ägarledda.

– Vi ska utvecklas och växa även efter det här köpet. Vi får muskler att anställa mer folk samtidigt som vi tillsammans kan jobba med sälj, arbeta mer effektivt med interna resurser och utforma unika kunderbjudanden. De synergieffekterna tar vi ett samlat grepp om under hösten, berättar Mattias Hillerö som tillsammans med kollegan Karl Hedlund ägde Ekonomiporten tidigare.

Bygga bolagen

Behovet av mer muskler blev uppenbart för KlaraPapper och Ekonomiporten när andra aktörer började köpa upp konkurrenter. Pandemin och teknikutvecklingen kräver dessutom investeringar för bland annat hemarbete, kundkontakter via nätet och nya datalösningar.

– Vi vill fortsätt bygga vårt bolag. Vi har fört diskussioner med Ceder Capital och MPC i säkert två år och verkligen lärt känna varandra. Den här lösningen är det bästa för bolaget, dess kunder och medarbetare eftersom våra ambitioner, vårt sätt att jobba och våra värderingar är så lika, säger Magnus Ramfelt.

För medarbetarna på KlaraPapper, med kontor i Stockholm och Östersund, kommer samgåendet bland annat att betyda en ökad satsning på digital kompetens och specialistkompetens inom redovisning. Hur det faller ut kommer bland annat att mätas i de veckovisa medarbetarenkäterna.

Bättre tider

Summan av MPC Consulting och KlaraPapper, grundat 1998, blir ett bolag som förutom ousourchinglösningar inom lön och redovisning även jobbar med rekrytering och interimstjänster. Även Ekonomiporten, bildad 1995, kommer att bredda sig inom sina segment.

– Eftersom uppåt 80 procent av våra kunder är ägarledda bolag kommer vi väldigt, väldigt nära våra kunder. Med mycket rådgivning även om privata tillgångar. Vi har en mycket familjär stämning. Jag tror absolut på en nära framtid där vissa moment är automatiserade, men inte allt, säger Mattias Hillerö som tror på en stark marknadsuppgång när vaccineringarna haft sin verkan 2022 och där bortom. Då gäller det att stå rustad för att möta den ökade efterfrågan. Magnus Ramfeldt är inne på samma resonemang och avslutar:

– Kunderna ska känna att vi tar hand om dom på alla sätt. Att vår service inte bara är OK utan ger de bästa lösningarna och beslutsunderlagen, med förvissning om att våra lösningar också är framtidssäkrade. Den känslan av trygghet och framtidstro ska våra kunder ha.