Staffan Nyström är jurist och jobbar med brottsförebyggande frågor vid Nationella Anti-korruptionsgruppen (NKG). Han har tidigare utrett givande och tagande av muta och kommer relativt ofta i kontakt med händelser som skett i mindre företag, händelser som i vissa fall sker av obetänksamhet och i oförstånd.

– Det breda begreppet för korruption är att något utnyttjar sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Här på NKG jobbar ekonomer, jurister och poliser med ekonomisk brottslighet. Vi utreder bara anmälda brott, den som kan upptäcka brotten i tidigt skede är redovisningskonsulten.

Nämn något litet, mer vardagligt som kan räknas som korruption.
– Det kan handla om bjudluncher eller middagar. Det kan tyckas oskyldigt men beroende på vem man bjuder och vilken ställning den personen har så kan det klassas som muta. Vi har haft ett ärende nu där två organisationer genomförde ett årligt evenemang. Man bjöd in några högre chefer för två olika myndigheter och de ansågs ha en sådan ställning för organisationens verksamhet att det inte var ok. Både anordnare och bjudna personer blev i det här fallet dömda för muta. I vissa fall är representation ok, i andra inte.

Vilken typ av korruption stöter ni på i mindre företag?
– Det kan vara bjudresor och middagar som klassas som muta, fakturor som avser annat än företagsrelaterade saker eller att företagaren helt enkelt skrivit något annat på fakturan än vad som faktiskt avses. Överfakturering är också vanligt förekommande.

Finns det några tecken som en redovisningskonsult kan vara vaksam på?
– Om man ser fakturor som innehåller sådant som inte relaterar till verksamheten bör man reagera. Till exempel om det köpts in en golfbag eller något annat som inte tillhör affärsverksamheten. Man bör också vara vaksam på bristande fakturor eller fakturaunderlag.

Finns det branscher som är särskilt utsatta?
– Byggbranschen är vår största problembransch, i olika former. Det kan vara byggare som mutar sig till affärer genom att bygga andra saker, kanske en altan åt någon som har en avgörande position på företaget eller myndigheten. Vi hade ett ärende där ett byggföretag sponsrade en segelbåt för att få kontrakt vid byggandet av Mall of Scandinavia. I vårdbranschen har vi märkt att personal ibland tar emot mutor från vårdtagare, men det är ju inget som kan upptäckas i redovisningen.

Vad kan en redovisningskonsult göra vid misstanke om korruption hos ett kundföretag?
– Märker man att fakturor inte är helt schyssta och det finns misstanke om muta kan man anmäla det till oss. Redovisningskonsulten omfattas ju också av penningtvättslagen, vilken ska anmälas till Finanspolisen. För att vi ska kunna inleda en förundersökning krävs anledning att anta att brott har begåtts och det räcker med att det är en sannolikhet på 10 procent. För att åklagare ska åtala krävs dock att hen ska till 80 procent se att det ska bli en fällande dom.