Nu är en gemensam principiell hantering av korttidsarbete för löneprocessen klar, Korttidsarbete- branschkod för praktisk lönehantering.

Även om regelverken finns kring villkoren för att söka och få stöd beviljat så ska korttidsarbete omsättas i praktiken. Det blir på löneavdelningarna och i lönesystemen som införandet av korttidsarbete ska göras. Det handlar om hur det ska hanteras i lönesystemen i de fall det inte finns stöd i kollektivavtal, med nedsättning av lön utifrån överenskommet korttidsarbete, beräkning av rörlig lön, sjukfrånvaro, semester och hur olika rapporteringar ska bli rätt.

Branschkoden finns tillgänglig på srfkonsult.se/corona