Kritiken växer mot Skatteverkets beslut att ta bort brevlådorna

Kritiken mot att Skatteverket har tagit bort brevlådorna vid skattekontoren och servicekontoren fortsätter att vara massiv. Det finns inte heller anledning att tro att kritiken kommer att avta förrän det finns en godtagbar lösning på problemet.

Vid ett möte med Skatteverket i början av oktober tog Srf konsulterna åter igen upp frågan för diskussion och lösning. Något bra svar varför brevlådorna har tagits bort kunde Skatteverket dock inte lämna.

I Uppsala nya tidning den 1 november kritiseras beslutet att ta bort brevlådorna, vilket bland annat lett till långa köer till servicekontoret. Den ansvarige på Skatteverket menar dock att det kommer att bli bra eftersom det lär medborgarna att lämna uppgifterna digitalt. Resonemanget är anmärkningsvärt eftersom många uppgifter inte kan lämnas elektroniskt, se även min artikel Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer. Skatteverkets motivering samt att det är flera myndigheter som samtidigt har beslutat att ta bort brevlådorna talar för att det är ett beslut som har fattats högt upp i organisationen utan förankring hos de medarbetare som behärskar frågan.

Vad händer nu? Skatteverkets produktionsavdelning har lovat att titta på frågan. Srf konsulterna har framfört förslag som Skatteverket har fått med sig i detta arbete. En utmaning kan vara att Skatteverket gjort gemensam sak med andra myndigheter. Därmed kan det bli svårt att få gehör för ändringar, trots att det är helt skilda förutsättningar som gäller för övriga myndigheter. Det som däremot talar för att någon form av förändring kan bli aktuell är att det finns stora problem med att lämna uppgifterna på ett servicekontor. En omständighet som sannolikt inte har beaktats när beslutet fattades att ta bort brevlådorna.

Vi väntar nu på produktsavdelningen utredning och hoppas på en bra lösning. Det dock viktigt att komma ihåg att grundproblemet egentligen är att det inte finns något tillfredsställande sätt att lämna uppgifterna elektroniskt. När det gäller inkomstdeklarationer finns det hopp att detta kan vara löst inom en rimlig framtid. Se mer om detta i artikeln Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer.

Mats-BrockertText: Mats Brockert, 
Skatteexpert Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer

Äntligen digital årsredovisning!

Den 26 mars öppnade Bolagsverkets e-tjänst där mindre aktiebolag som använder K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. I dagsläget... Läs mer

Srf dagarna 2018: Stick ut och säkra upp

Nu är programmet till årets Srf dagar i stor sett klart. Som vanligt bjuder dessa fullmatade dagar på intressanta... Läs mer

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom... Läs mer

Vad gäller vid bevisningen i skatteprocessen?

Det händer då och då att jag läser beslut från Skatteverket där det är uppenbart att handläggaren inte har... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Kam Redovisning AB

Vi tolkar siffror till ord Bred kompetens, ett attraktivt tjänsteutbud och personlig service är framgångsreceptet för KAM Redovisning i... Läs mer

Lönebranschens förändring ur ett globalt perspektiv

Lönebranschen är i en pågående förändring på många sätt. Robotisering är på inmarsch och har börjat realiseras i flera... Läs mer

Vad händer hos Redovisningsgruppen?

Srf konsulterna har en redovisningsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stötta i arbetet med medlemsservicen vad gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan