Tidningen Konsulten
Lördag 24 Februari 2018

Kritiken växer mot Skatteverkets beslut att ta bort brevlådorna

Kritiken mot att Skatteverket har tagit bort brevlådorna vid skattekontoren och servicekontoren fortsätter att vara massiv. Det finns inte heller anledning att tro att kritiken kommer att avta förrän det finns en godtagbar lösning på problemet.

Vid ett möte med Skatteverket i början av oktober tog Srf konsulterna åter igen upp frågan för diskussion och lösning. Något bra svar varför brevlådorna har tagits bort kunde Skatteverket dock inte lämna.

I Uppsala nya tidning den 1 november kritiseras beslutet att ta bort brevlådorna, vilket bland annat lett till långa köer till servicekontoret. Den ansvarige på Skatteverket menar dock att det kommer att bli bra eftersom det lär medborgarna att lämna uppgifterna digitalt. Resonemanget är anmärkningsvärt eftersom många uppgifter inte kan lämnas elektroniskt, se även min artikel Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer. Skatteverkets motivering samt att det är flera myndigheter som samtidigt har beslutat att ta bort brevlådorna talar för att det är ett beslut som har fattats högt upp i organisationen utan förankring hos de medarbetare som behärskar frågan.

Vad händer nu? Skatteverkets produktionsavdelning har lovat att titta på frågan. Srf konsulterna har framfört förslag som Skatteverket har fått med sig i detta arbete. En utmaning kan vara att Skatteverket gjort gemensam sak med andra myndigheter. Därmed kan det bli svårt att få gehör för ändringar, trots att det är helt skilda förutsättningar som gäller för övriga myndigheter. Det som däremot talar för att någon form av förändring kan bli aktuell är att det finns stora problem med att lämna uppgifterna på ett servicekontor. En omständighet som sannolikt inte har beaktats när beslutet fattades att ta bort brevlådorna.

Vi väntar nu på produktsavdelningen utredning och hoppas på en bra lösning. Det dock viktigt att komma ihåg att grundproblemet egentligen är att det inte finns något tillfredsställande sätt att lämna uppgifterna elektroniskt. När det gäller inkomstdeklarationer finns det hopp att detta kan vara löst inom en rimlig framtid. Se mer om detta i artikeln Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer.

Mats-BrockertText: Mats Brockert, 
Skatteexpert Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns... Läs mer

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen om att kravet på personalliggare ska utökas till att även gälla verksamheter... Läs mer

Konkurrenskraften i svensk industri ska öka

Fram till år 2020 får Tillväxtverket 90 miljoner för att skapa förutsättningar så att industrin och industrinära tjänsteföretag i... Läs mer

Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland... Läs mer

Srf konsulterna och NNR i debatten kring revisionsplikten

Riksrevisionen har replikerat på vårt debattinlägg i Di Debatt om revisionsplikten där de nu hävdar att vissa missförstånd har uppstått. Kritiken vi framfört... Läs mer

Fler beviljade platser vid yrkeshögskolan

Inför utbildningssäsongen 2018-2019 ökar antalet platser vid yrkeshögskolan. Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) cirka 36 000 nya utbildningsplatser... Läs mer

Ny tjänst gör det enklare att deklarera helt digitalt

Inför årets deklaration har Skatteverket utvecklat en tjänst som gör det möjligt för oss som hjälper andra med Inkomstdeklaration... Läs mer

Brådskande information från Skatteverket

Sent på eftermiddagen onsdag den 24 januari kom brådskande information till Srf konsulterna från våra kontakter på Skatteverket. Man... Läs mer

LRF Konsult lyfter auktorisationen via Srf konsulterna!

Svenskt näringsliv är i stort behov av Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Parallellt har vi ett stort generationsskifte i kåren.... Läs mer

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå... Läs mer
Tillbaka till startsidan