Tidningen Konsulten
Lördag 25 November 2017

Kritiken växer mot Skatteverkets beslut att ta bort brevlådorna

Kritiken mot att Skatteverket har tagit bort brevlådorna vid skattekontoren och servicekontoren fortsätter att vara massiv. Det finns inte heller anledning att tro att kritiken kommer att avta förrän det finns en godtagbar lösning på problemet.

Vid ett möte med Skatteverket i början av oktober tog Srf konsulterna åter igen upp frågan för diskussion och lösning. Något bra svar varför brevlådorna har tagits bort kunde Skatteverket dock inte lämna.

I Uppsala nya tidning den 1 november kritiseras beslutet att ta bort brevlådorna, vilket bland annat lett till långa köer till servicekontoret. Den ansvarige på Skatteverket menar dock att det kommer att bli bra eftersom det lär medborgarna att lämna uppgifterna digitalt. Resonemanget är anmärkningsvärt eftersom många uppgifter inte kan lämnas elektroniskt, se även min artikel Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer. Skatteverkets motivering samt att det är flera myndigheter som samtidigt har beslutat att ta bort brevlådorna talar för att det är ett beslut som har fattats högt upp i organisationen utan förankring hos de medarbetare som behärskar frågan.

Vad händer nu? Skatteverkets produktionsavdelning har lovat att titta på frågan. Srf konsulterna har framfört förslag som Skatteverket har fått med sig i detta arbete. En utmaning kan vara att Skatteverket gjort gemensam sak med andra myndigheter. Därmed kan det bli svårt att få gehör för ändringar, trots att det är helt skilda förutsättningar som gäller för övriga myndigheter. Det som däremot talar för att någon form av förändring kan bli aktuell är att det finns stora problem med att lämna uppgifterna på ett servicekontor. En omständighet som sannolikt inte har beaktats när beslutet fattades att ta bort brevlådorna.

Vi väntar nu på produktsavdelningen utredning och hoppas på en bra lösning. Det dock viktigt att komma ihåg att grundproblemet egentligen är att det inte finns något tillfredsställande sätt att lämna uppgifterna elektroniskt. När det gäller inkomstdeklarationer finns det hopp att detta kan vara löst inom en rimlig framtid. Se mer om detta i artikeln Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer.

Mats-BrockertText: Mats Brockert, 
Skatteexpert Srf konsulterna

Svensk ordförande i CH International

Vid CH Internationals årliga konferens valdes Martin Karlsson, Ekonomiansvarig AB, till ordförande för det kommande året. Årets konferens hölls... Läs mer

Fler Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

Totalt skrev 39 deltagare senaste Auktorisationsexamen Redovisning varav 29 av dem fick godkänt resultat. Det innebär att 75 procent... Läs mer

​Gemensamma nordiska principer för redovisningsuppdrag

Nordiska principer för redovisningsuppdrag signerades under tisdagen av branschorganisationerna för redovisning och lön i Sverige, Norge och Finland. Ett... Läs mer

En gemensam nordisk e-legitimation snart verklighet

Nordiska rådet har nu beslutat att de vill ha en gemensam e-legitimation i Norden, något som kommer att underlätta... Läs mer

Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer

Den 25 september höll Skatteverket en workshop om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer. Förutom Srf konsulterna och programleverantörer deltog representanter... Läs mer

Srf konsulterna tycker till om nya penningtvättslagen

I en alltmer komplex värld gäller det som företag att ha bra rutiner, inte minst när det gäller riskbedömning.... Läs mer

Räkenskapsinformation i molnet

Den digitala utvecklingen går väldigt fort, och det inbegriper även redovisningsområdet. Bokföringsprogrammen blir alltmer sofistikerade och är inte sällan... Läs mer

Srf dagarna 2017: Bli viktig för din kund – det är nyckeln till framtiden

Temat vid årets Byråforum var ”Leverans och ansvar i en digital värld”. Hur ändras förutsättningarna för yrket när allt... Läs mer

Srf dagarna 2017: Var redo! Nästa generation företagare kommer att köpa tjänster i större utsträckning

Srf konsulternas 81:a kongress genomfördes utan några större överraskningar. Det mest positiva – det som deltagarna också kommenterade efteråt... Läs mer

Så hjälper du dina kunder att få bättre lösningsgrad på sina fordringar

Målet är såklart alltid att få betalt från sina kunder i tid. Men ibland händer det saker som gör... Läs mer
Tillbaka till startsidan