Vid ett möte med Skatteverket i början av oktober tog Srf konsulterna åter igen upp frågan för diskussion och lösning. Något bra svar varför brevlådorna har tagits bort kunde Skatteverket dock inte lämna.

I Uppsala nya tidning den 1 november kritiseras beslutet att ta bort brevlådorna, vilket bland annat lett till långa köer till servicekontoret. Den ansvarige på Skatteverket menar dock att det kommer att bli bra eftersom det lär medborgarna att lämna uppgifterna digitalt. Resonemanget är anmärkningsvärt eftersom många uppgifter inte kan lämnas elektroniskt, se även min artikel Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer. Skatteverkets motivering samt att det är flera myndigheter som samtidigt har beslutat att ta bort brevlådorna talar för att det är ett beslut som har fattats högt upp i organisationen utan förankring hos de medarbetare som behärskar frågan.

Vad händer nu? Skatteverkets produktionsavdelning har lovat att titta på frågan. Srf konsulterna har framfört förslag som Skatteverket har fått med sig i detta arbete. En utmaning kan vara att Skatteverket gjort gemensam sak med andra myndigheter. Därmed kan det bli svårt att få gehör för ändringar, trots att det är helt skilda förutsättningar som gäller för övriga myndigheter. Det som däremot talar för att någon form av förändring kan bli aktuell är att det finns stora problem med att lämna uppgifterna på ett servicekontor. En omständighet som sannolikt inte har beaktats när beslutet fattades att ta bort brevlådorna.

Vi väntar nu på produktsavdelningen utredning och hoppas på en bra lösning. Det dock viktigt att komma ihåg att grundproblemet egentligen är att det inte finns något tillfredsställande sätt att lämna uppgifterna elektroniskt. När det gäller inkomstdeklarationer finns det hopp att detta kan vara löst inom en rimlig framtid. Se mer om detta i artikeln Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer.