Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Kritiken växer mot Skatteverkets beslut att ta bort brevlådorna

Kritiken mot att Skatteverket har tagit bort brevlådorna vid skattekontoren och servicekontoren fortsätter att vara massiv. Det finns inte heller anledning att tro att kritiken kommer att avta förrän det finns en godtagbar lösning på problemet.

Vid ett möte med Skatteverket i början av oktober tog Srf konsulterna åter igen upp frågan för diskussion och lösning. Något bra svar varför brevlådorna har tagits bort kunde Skatteverket dock inte lämna.

I Uppsala nya tidning den 1 november kritiseras beslutet att ta bort brevlådorna, vilket bland annat lett till långa köer till servicekontoret. Den ansvarige på Skatteverket menar dock att det kommer att bli bra eftersom det lär medborgarna att lämna uppgifterna digitalt. Resonemanget är anmärkningsvärt eftersom många uppgifter inte kan lämnas elektroniskt, se även min artikel Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer. Skatteverkets motivering samt att det är flera myndigheter som samtidigt har beslutat att ta bort brevlådorna talar för att det är ett beslut som har fattats högt upp i organisationen utan förankring hos de medarbetare som behärskar frågan.

Vad händer nu? Skatteverkets produktionsavdelning har lovat att titta på frågan. Srf konsulterna har framfört förslag som Skatteverket har fått med sig i detta arbete. En utmaning kan vara att Skatteverket gjort gemensam sak med andra myndigheter. Därmed kan det bli svårt att få gehör för ändringar, trots att det är helt skilda förutsättningar som gäller för övriga myndigheter. Det som däremot talar för att någon form av förändring kan bli aktuell är att det finns stora problem med att lämna uppgifterna på ett servicekontor. En omständighet som sannolikt inte har beaktats när beslutet fattades att ta bort brevlådorna.

Vi väntar nu på produktsavdelningen utredning och hoppas på en bra lösning. Det dock viktigt att komma ihåg att grundproblemet egentligen är att det inte finns något tillfredsställande sätt att lämna uppgifterna elektroniskt. När det gäller inkomstdeklarationer finns det hopp att detta kan vara löst inom en rimlig framtid. Se mer om detta i artikeln Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer.

Mats-BrockertText: Mats Brockert, 
Skatteexpert Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan