I tonåren var jag punkare. Det kanske man inte kan tro nu när jag är vuxen, ansvarfull och en god medborgare. Det som lockade i punken förutom musiken och gemenskapen var ilskan. Vi, precis som tidigare generationer före oss, var arga på de vuxna för allt som var fel i världen som de som hade makten hade orsakat eller i varje fall inte gjorde något åt. Vi var arga och sökte sätt att kanalisera ilskan, så några slogs, klottrade, demonstrerade, ockuperade hus och många spelade musik. Det var ett sätt att straffa samhället och vuxenvärlden för allt som var orättvist, skevt fördelat och illa hanterat. Inte särskilt konstruktivt, det håller jag med om, men sprunget ur samma djupa engagemang och rättmätiga ilska som Greta Thunbergs berömda ”How dare you!” till världens ledare i sitt tal i FN.

Själv har jag i många år varit engagerad i hållbarhet på olika sätt. På arbetstid med ekonomisk hållbarhet i mitt jobb som redovisningskonsult, för ett företagande och näringsliv på sunda villkor och mot ekonomisk brottslighet, korruption och svarta pengar. För att hjälpa småföretagare som jag uppfattar som den nya tidens arbetarklass, ofta utan skyddsnät och med sitt eget hårda arbete som enda kapital. Privat har jag gjort vad jag kunnat för miljömässig hållbarhet genom att handla ekologiskt och cirkulärt, återvinna och minska klimatavtrycket. Jag har jobbat med mental och känslomässig hållbarhet mot stress och negativitet, stöttat social hållbarhet genom att ekonomiskt och med min tid hjälpa organisationer som jobbar för att göra världen till en bättre plats. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och vi har större påverkan på omvärlden än vi själva tror.

Jag är stolt över att för redovisningsbranschen vara med och driva frågan om hållbarhetsredovisning. Just nu är jag aktiv i ett nordiskt projekt för att ta fram en enkel och effektiv standard för små och medelstora företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete, NSRS-projektet. ”Det som mäts blir gjort” är en gammal sanning. Eftersom vi kan mäta och rapportera klimatmässiga nyckeltal precis som finansiella, kan vi också jämföra och förbättra. För tillfället intervjuar vi i projektet olika stakeholders och jag blir stolt och glad när jag ser hur många goda initiativ som pågår i näringslivet just nu. Under våren lanseras det första utkastet till NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard. Att redovisningskonsulter hjälper till med hållbarhetsarbetet som är så viktigt att det troligen inom kort kommer bli lagstadgat krav även för små företag är inte bara bra för miljön. Det är även bra för företagen som kommer tjäna pengar på mer hållbara affärer och dessutom för redovisningskonsulterna själva som skaffar sig en ny, värdeskapande produkt som genererar intäkter.

När jag börjar se mig omkring, konstaterar jag att många av mina gamla punkkompisar som nu är medelålders, precis som jag har behållit sitt engagemang men lyckats bättre med att kanalisera det än när vi var unga. Påfallande många har flyttat ut på landet och ägnar sig åt djur, natur, skog, hälsa. Många är fortfarande musiker och andra kulturarbetare, men även lärare, journalister, läkare, biståndsarbetare, företagsledare och entreprenörer som på olika sätt driver hållbarhetsfrågor. En driver sen många år olika sociala hållbarhetsprojekt med integration och ungdomar, andra jobbar med frågor som rent vatten, solidaritet med tredje världen, giftfri odling eller återvinning.

Det sägs att när fan blir gammal, blir han religiös. Det vet jag inget om, men när punkarna blir medelålders, jobbar vi med hållbarhetsfrågor.