Kyla, KU & Fora, inget höll de riktiga entusiasterna från plattan när vi firade in med det nya, ut med det gamla. På sista dagen för inlämnande av kontrolluppgifter KU10-19 samlades ett gäng för att uppmärksamma händelsen på ett annorlunda sätt. Michelle Bobr höll i taktpinnen och fick Sergeltrappan i centrala Stockholm att gunga när lönefolket dansade flashmob.

Händelsen planerades via sociala media och även Milena Jelbring tillsamman med Micaela Olsson har varit med och styrt upp deltagandet.