Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som vill få rapporteringen avklarad eller i de fall som ett bolag går i konkurs. Kontrolluppgifter för inkomståret 2018 har kunnat lämnas sedan i april.

Inkomståret 2019 införs individuppgifter i arbetsgivardeklarationen, AGI. Införandet påverkar enbart de kontrolluppgifter som är kopplade till inkomstslaget tjänst (KU10-19). För övriga kontrolluppgifter innebär införandet ingen förändring – redovisningen av dessa kontrolluppgifter är oförändrad.

Skatteverket kommer i samband med införandet av AGI ta bort vissa krav på information från rapporteringen. Det kommer även ske en förändring i hur de rutor som idag används för rapportering, där uppgifterna tas in men på annat sätt. KU består av ett antal fältkoder och den största förändringen är att ruta 001 – avdragen skatt, helt försvinner på kontrolluppgifterna 10-17. Givetvis försvinner inte skatteavdraget i rapporteringen utan ersätts av information på betalningsmottagarnivå för avdragen skatt, beroende på individens förutsättningar rapporteras skatt i olika rutor. För att kunna skicka in en arbetsgivardeklaration med individuppgifter måste en av dessa rutor vara ifylld på respektive individuppgift. På kontrolluppgifterna 10-19, försvinner även rutorna:

 • 008 AnstalldFrom
 • 009 AnstalldTom
 • 014 KodForFormansbil
 • 015 AntalManBilforman
 • 016 KmBilersVidBilforman
 • 017 BetaltForBilforman
 • 042 Kost
 • 044 Ranta
 • 045 Parkering
 • 047 AnnanForman
 • 052 TraktamenteUtomRiket (051 ska bli bara traktamente och inte traktamente inom riket, i princip så blir 051 en sammanslagning av 051/052/053/054)
 • 053 TjansteresaOver3MInrikes
 • 054 TjansteresaOver3MUtrikes
 • 055 Resekostnader
 • 056 Logi
 • 065 SpecAvAnnanForman
 • 070 SpecVissaAvdrag

Som en följd av att vissa fältkoder försvinner kommer även sambandskontroller att tas bort eller förändras.

Uppgift om försäkringsavtalsnummer (507) på KU18 och 19 och KU50 kommer också att tas bort inkomståret 2019

Text: Zennie Sjölund, Branschansvarig lön, Srf konsulterna

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer
Tillbaka till startsidan