Nedan kan du läsa Srf konsulternas Mikael Carlsons replik på Nordiska Revisorförbundets Helena Agéliis debattinlägg på revisionsvärlden.se om: Bättre SME-revision brådskar.


Aktiebolaget är en företagsform som kan rymma både små och stora verksamheter och företagsformen regleras via aktiebolagslagen. Här finns också reglerna om revision, som är ett logiskt och utmärkt kontrollsystem för ägare som inte arbetar i företaget att kontrollera hur ledningen bedriver och förvaltar verksamheten. Men majoriteten av de svenska företagen är små familjeföretag där ägaren också är styrelseledamot och arbetar i bolaget. Sverige ändrade därför regelverket 2010 så att revision i små företag blev frivillig. Den revision som föreskrivs enligt ISA-standarden är inte heller anpassad till mindre företag, och därför har det funnits en något spretig debatt i bakgrunden om olika sätt att anpassa revisionen till de mindre företagens miljö och behov.

Utvecklingen har under tiden gått vidare och i flera delar sprungit ifrån revisionens självutnämnda monopolställning som kvalitetsindikator. Sedan 15 år finns i hela Norden Auktoriserade Redovisningskonsulter som arbetar med en stor andel av de mindre företagen. Det är personer som har uppnått fastställda krav på utbildning, arbetslivserfarenhet och som har avlagt en examen. Genom att arbeta enligt en fastställd kvalitetsstandard kan en Auktoriserad Redovisningskonsult upprätta en Rapport om årsredovisningen enligt Srf konsulternas branschstandard Rex, som är förankrad hos 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter i Norden. Det är en bättre kvalitets-indikator än revisionsberättelsen eftersom den baseras på allt underlag och inte enbart slumpmässiga urval som vid revision. Redovisningskonsulten arbetar dessutom löpande under året med sina kundföretag och får därför en väsentligt bättre insyn i verksamheten än en revisor som i ett mindre företag normalt möter företaget bara en eller ett fåtal gånger om året.

Rapport om årsredovisningen baseras på att lagar och regler är uppfyllda samt att den Auktoriserade Redovisningskonsulten har gjort rimlighetskontroller av redovisningen för att säkerställa att den inte innehåller några väsentliga fel. Arbetssättet bygger på principen rätt från början, vilket innebär att så snart en oklarhet eller brist uppstår ska den utredas och rättas till så att redovisningen är rätt under hela året och inte enbart per bokslutsdatum. Det är ytterligare skäl till att en Auktoriserad Redovisningskonsult som upprättar sitt eget kvalitetskvitto har en bättre möjlighet att kvalitetssäkra redovisningen än via revision i efterhand.

Revision är en utmärkt kvalitetssäkring i större företag och den som förlitar sig på en revision ska kunna lita på att kontrollerna inte är begränsade för vissa företag. Det är därför inte lämpligt att utforma uppluckrade revisionsprocesser för mindre företag som redan har fullgoda alternativ genom Auktoriserad Redovisningskonsult, som med löpande insyn i kundföretagen kan utfärda en Rapport om årsredovisningen istället!