– Tillsammans med branschens aktörer har vi jobbat med detta långsiktiga mål i över fyra år. Nu har vi en lösning som underlättar för alla parter. Danmark har haft obligatorisk digital inlämning sedan 2011, Norge sedan 2015. Det här blir knuffen vi behöver för att också gå över till det. De allra flesta som jobbar med årsredovisningar vinner på detta. En lag skapar förutsägbarhet och tydlighet i att framtiden är digital, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

Hemställan är framtagen av Bolagsverket. Den följer på ett omfattande samarbete gällande taxonomierna och den tekniska lösningen med mjukvaruleverantörer, Srf konsulterna, FAR, Bokföringsnämnden, Skattemyndigheten, SCB och Finansinspektionen.

Lali Börjesson, Branschansvarig redovisning Srf konsulterna, konstaterar att man ännu inte haft möjlighet gå igenom Bolagsverkets hemställan. Men att man från organisationens sida är positiv till att steget till obligatorisk inlämning av årsredovisningar nu tas, med några frågetecken:

– Vad gäller exempelvis för aktiebolag som omsätter 15 000 kronor per år? Måste de skaffa affärssystem för 15 000 kronor för att uppfylla lagkraven? Vad gäller för vilande eller inaktiva bolag? Det hör till de konkreta frågor om inrapporteringen vi vill ha en dialog med myndigheterna omkring för att försäkra oss om en hållbar ordning. Vid en närmare analys kan det dyka upp fler saker vi vill diskutera men i grunden är vi som sagt positiva.

Lali Börjesson understryker att digitaliseringen är av godo för Srf konsulternas medlemmar och deras kunder i deras vardag. Bland annat för att arbetsflödet blir effektivare och risken för fel minskar, både för de som lämnar in informationen och de som ska ta del av den.

– Ur hållbarhetssynpunkt är det dessutom helt orimligt att skriva ut det man gjort i ett program och posta luntan till en myndighet, som sedan ska omvandla informationen till digital form igen.

Lena Munther, chef för årsredovisningsavdelningen på Bolagsverket konstaterar i ett pressmeddelande att den digitala lösningen är att föredra:

– Vi är glada över att kunna lämna in en hemställan om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar. Vi vill att det ska vara enkelt att vara företagare i Sverige och att lämna in årsredovisningen digitalt är det enklaste, snabbaste och säkraste sättet. Vi vill underlätta för företagaren både i rollen som ingivare och användare av finansiell data.