Pandemiåret 2020 fick hela branschen dela på Srf konsulternas eftertraktade utmärkelser. Det gör den tillväxtorienterade och omvärldsbevakande Erik Larsson till den senaste individuelle vinnaren av titeln ”Årets Auktoriserade Redovisningskonsult.”

Sedan 2019 har mycket hänt i branschen, omvärlden och, inte minst, hos 80 82 Ekonomi. Men pandemin påverkade inte byråns arbetssätt. Digitaliseringen var gjord sedan länge och medarbetarna var fria att jobba hemma när det var lämpligt redan innan restriktionerna kom våren 2020. Pandemin påverkade vad man gjorde, inte hur man gjorde det.

– Restaurangbranschen är ett talande exempel, cirka 25 procent av våra kunder finns där. För de kunderna fick vi snabbt gå från att arbeta med löpande redovisning, till löpande rådgivning med hänsyn till deras likviditet och olika stödformer. Vi gjorde snabbt en ansvarsfördelning bland personalen för att klargöra vem som skulle fokusera på vad. Det föll väldigt väl ut.

Vidare

Även under pandemins värsta fas växte 80 82 med positiva marginaler. Det som störde driften var flytten till nya lokaler i centrala Göteborg, inte en mängd sjuka i teamet eller kundtapp. Tvärtom fick man fler kunder och uppdrag under 2020. Med kundernas ”bränder” släckta och en ny vardag nära är siktet åter inställt på tillväxt. Med ett antal nya kunder och ett par nya medarbetare inom lön och redovisning varje år, helst auktoriserade.

– På min personliga att-göra-lista finns att lära mig mer om hållbarhetsredovisning, exempelvis genom NSRS. Vi måste också kontinuerligt se över våra tjänster och hur vi levererar dom. De digitala lösningar som erbjuder enklare, löpande redovisning i princip gratis blir allt bättre. Det ställer nya krav på oss. Min bild är att många i branschen kraftigt underskattar detta. Vi ska inte göra det misstaget, understryker Erik Larsson.

Stor uppmärksamhet

Tiden efter utmärkelsen fick Erik Larsson och byrån mycket uppmärksamhet och positiva kommentarer från branschkollegor och kunder. Reportage i flera branschmedier gjordes.

– Men minst lika viktigt är att alla vi på byrån kan känna stolthet och glädje över att vi gör ett bra jobb. Jag tycker att vi har förvaltat titeln på ett bra sätt och ser till att nämna den i alla möjliga sammanhang. Den ger en utmärkt möjlighet att för en gångs skull faktiskt framhäva det man själv gör, säger Erik Larsson och avslutar:

– Det finns så väldigt många, så väldigt duktiga redovisningskonsulter som aldrig skulle komma på tanken att berätta vad de kan, vad de bidrar med till sina kunder. Just därför tycker jag att man ska ta sig fem minuter och nominera någon som förtjänar utmärkelsen och den positiva uppmärksamhet den för med sig.

Nominera din kandidat här: Årets Srf Auktoriserade konsulter – Srf konsulterna